BỘ SƯU TẬP VIDEO

Đam mê là khi bạn dồn nhiều tâm huyết vào một việc gì đó hơn cần thiết, Là khi bạn không thể chịu đựng nổi câu nói ” thế là được rùi”, Là khi bạn cảm thấy ức chế khi phải làm việc với những con người nửa vời, nửa vời với tình yêu, công việc và với chính mình