AESTHETIC

GIẢI THƯỞNG SỨC KHỎE SỨC KHỎE SỨC KHỎE CHO MÔI TRƯỜNG HEALTHCARE

Lập trình âm thanh tùy chỉnh cho các không gian công cộng, bệnh nhân và lâm sàng trong các cơ sở y tế. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng môi trường âm thanh ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận, làm việc và cân bằng sức khỏe và hạnh phúc của cơ thể. Thiết kế của môi trường thính giác thích hợp tạo ra những trải nghiệm và ấn tượng về tinh thần, cảm xúc và thể chất tích cực.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

AESTHETIC

web: https://www.aestheticaudiosystems.com/

video: https://www.youtube.com/watch?v=Fv6A0ynziso

Hệ thống âm thanh thẩm mỹ, Inc giới thiệu môi trường thính giác Harmonic HealthCare ™ (môi trường độc đáo, nhạc jazz và nhạc cổ điển) trong không gian công cộng chăm sóc sức khỏe để tăng cường và củng cố kinh nghiệm chữa bệnh cho bệnh nhân, khách, người chăm sóc và nhân viên. Trong những tháng tới, họ sẽ giới thiệu môi trường âm thanh trị liệu cho bệnh nhân và không gian lâm sàng.

 

Họ nên sử dụng dịch vụ của Harmonic HealthCare ™ ở đâu?

 

Bệnh viện, phòng khám, văn phòng y tế, cộng đồng hỗ trợ sinh hoạt

Ai có thể hưởng lợi từ môi trường Harmonic HealthCare ™?

Bệnh nhân, khách, người chăm sóc và nhân viên

Các tính năng của hệ thống Harmonic HealthCare ™ là gì?

Các hệ thống âm thanh được thiết kế tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khu vực

Cài đặt chất lượng đẹp và nghệ thuật cho “sức khỏe âm thanh”

Giảm “trải nghiệm không gian thời gian” chờ đợi

Ngụy trang hoặc che giấu tiếng ồn của công nghệ y tế điện tử, thay đổi thay đổi, giao thông và các rối loạn khác

Những lợi ích của âm nhạc Harmonic HealthCare ™ là gì?

Giảm căng thẳng và lo lắng

Tiếp thêm sinh lực và làm mới tâm trí của bệnh nhân, khách thăm viếng, người chăm sóc và nhân viên

Tăng sự hài lòng và nâng cao kinh nghiệm chữa bệnh

Nhấn mạnh sự tập trung của tổ chức vào lòng trắc ẩn và quan tâm

 

 

VỀ HỌ

Hệ thống âm thanh thẩm mỹ, Inc giới thiệu môi trường thính giác Harmonic HealthCare® (môi trường độc đáo, nhạc jazz và nhạc cổ điển) trong không gian công cộng chăm sóc sức khỏe để tăng cường và củng cố kinh nghiệm chữa bệnh cho bệnh nhân, khách, người chăm sóc và nhân viên.

 

 

Aesthetic Audio Systems, Inc. introduces Harmonic HealthCare™ auditory environments (uniquely created ambient, jazz and classical music) in healthcare public spaces to enhance and reinforce the healing experience for patients, visitors, caregivers and staff. In the coming months, they will introduce therapeutic sound environments for patient and clinical spaces.

 

Where should they use Harmonic HealthCare™ services?

 

Hospitals, clinics, medical offices, assisted living communities

Who can benefit from Harmonic HealthCare™ environments?

Patients, visitors, caregivers and staff

What are the features of Harmonic HealthCare™ systems?

Custom designed audio systems address the specific needs of each zone

Beautiful and artistic quality settings for “sound health”

Reduce the “time-space experience” of waiting

Camouflage or mask the noise of electronic medical technology, shift changes, traffic and other disturbances

What are the benefits of Harmonic HealthCare™ music?

Reduce stress and anxiety

Invigorate and refresh the minds of patients, visitors, caregivers and staff

Increase satisfaction and enhance the healing experience

Emphasize the institution’s focus on compassion and caring

 

 

ABOUT THEM

Aesthetic Audio Systems, Inc. introduces Harmonic HealthCare® auditory environments (uniquely created ambient, jazz and classical music) in healthcare public spaces to enhance and reinforce the healing experience for patients, visitors, caregivers and staff.

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last