AGORA

AGORA – Công nghệ, nhiều giải pháp!

 

Agora cung cấp giải pháp âm thanh cho ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp chất lượng cao và giải trí. Từ tám năm kinh nghiệm trong tập đoàn Z Professional, họ thiết kế và sản xuất các thiết bị di động hoặc cố định gần hơn với nhu cầu của người dùng.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

AGORA

 

web: https://www.agora-audio.com/en/

 

 

Agora là một cổ phiếu cho thuê, một đội ngũ kỹ thuật và một trung tâm bán hàng và lắp đặt. Thông qua ba lĩnh vực chuyên môn này, họ hình dung các giải pháp sáng tạo và hiệu quả để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đối tác và khách hàng của họ. Trung tâm kinh doanh của họ chủ yếu là cố gắng và phá vỡ tất cả các kỹ thuật mà bây giờ là đặc trưng của cách tiếp cận của họ. Khách hàng, tư vấn và người dùng cuối tin tưởng họ vì họ cung cấp các giải pháp được cải thiện trên đường. Thực hành hàng ngày của họ về âm thanh sống khiến họ phải đối mặt với cùng một vấn đề mà họ có. Mỗi dự án nhắc nhở họ rằng thành công của nó phụ thuộc chủ yếu vào một định nghĩa tốt về các yêu cầu và tính đặc thù mà còn về sự gắn kết giữa nhân viên và thiết bị. Đó là khoảng hai chủ đề mà họ nghĩ rằng cung cấp các giải pháp tốt và có kích thước, chống lại xu hướng hiện tại của tiếp thị và câu trả lời dễ dàng. Ngoài hoạt động ban đầu của họ, họ hỗ trợ ý tưởng rằng một phát triển công nghệ cao cấp, một hương vị cho sự đổi mới và kỹ thuật xử lý có thể vượt qua nhu cầu của các khách hàng khác nhau của họ. Họ xem xét việc chuyên môn hóa và phát triển các công nghệ tiên tiến như một phương tiện để đa dạng hoá việc cung cấp của họ cho nhiều lĩnh vực ứng dụng vẫn còn đa dạng hơn. Không chỉ là người thuê hoặc cửa hàng, công ty tuyên bố là người tích hợp các giải pháp âm thanh di động và lâu dài.

 

Agora is a rental stock, an engineering team and a center for sales and installations. Through these three domains of expertise, they imagine innovative and effective solutions to best meet the needs of their partners and customers. The heart of their business is primarily to try and break in all the techniques that are now the particularity of their approach. Their clients, consultants and end users trust them because they offer solutions improved on the road. Their daily practice of the live sound leads them to be facing the same problems that they have. Each project remind them that its success depends primarily on a good definition of requirements and specificities but also on the coherency behind staff and equipment. It is around these two themes that they think provide well sized and relevant solutions, against the current trend of marketing and easy answers. Beyond their original activity, they support the idea that a high-end technology development, a taste for innovation and process engineering can cross the needs of their various clients. They consider the specialization and the development of innovative technologies as a vehicle to diversify their offer to multiple fields of application still more varied. More than just a renter or store, the company claims to be integrator of mobile and permanent audio solutions.

 

 

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last