ALBEDO SLIVER

Tính tự nhiên và trung lập là ưu tiên hàng đầu trong các thiết kế của họ.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ALBEDO SLIVER

web:

https://www.albedo-silver.com/index_en.html

video:

https://www.youtube.com/watch?v=t7M1mkvBy2c

 

catalog: https://www.albedo-silver.com/pdf/13_eMagazine_Albedo_Monolith_RCA_XLR_ICs_translation_of_the_Korean_rev_(RJS).pdf

LÍ TƯỞNG SẢN XUẤT CỦA HỌ

Điểm chuẩn mà họ cố gắng đạt được bao gồm độ trung thực, đặc điểm tuyến tính, tính tự nhiên và cao, để nói, văn hóa của âm thanh. Họ thử nghiệm với nhiều vật liệu cách nhiệt, hình học của dây dẫn và các loại đầu nối khác nhau cũng như cách chúng được trang bị. Phương châm của họ là: nếu có điều gì đó có thể nó nên được thử.

Bạc là một và chỉ dẫn

Dây dẫn họ sử dụng rất nhạy và đạt được bằng cách sử dụng quá trình điện phân. Nóng chảy bạc được thực hiện trong lò cảm ứng hiện đại nhất với lớp phủ bảo vệ argon ngăn chặn các vật liệu từ oxy hóa. Toàn bộ công nghệ được phát triển bởi công ty của họ.

 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Bên cạnh việc chế biến bạc (cần thiết bị chuyên dụng), có một số giai đoạn khi chế biến thủ công được thực hiện dưới sự kiểm soát chất lượng rất chi tiết.

 

GEOMETRY

Các cơ sở cho cáp hoàn hảo là cách nguyên liệu được xử lý. Cách đảm bảo nhiễu tối thiểu với cấu trúc của vật liệu và chọn hình học tối ưu.

 

KINH NGHIỆM

20 năm kinh nghiệm cho phép họ nghĩ rằng khi nói đến Ba Lan họ là những nhà lãnh đạo trong những gì họ làm.

 

NIỀM ĐAM MÊ

Giúp họ cung cấp sản phẩm ở mức cao nhất. Dây cáp ALBEDO đã được thiết kế và sản xuất tại Ba Lan. Họ khuyến khích tất cả các quan tâm để có một cái nhìn tại cung cấp của họ.

 

VỀ HỌ

 

Tính tự nhiên

Albedo đã sản xuất các loại cáp chất lượng cao nhất được sử dụng trong các hệ thống âm thanh trong hai mươi năm. Họ là một nhà sản xuất nhỏ có tính tự nhiên như một phần của tín điều của họ và cách tiếp cận của họ đối với việc lắng nghe âm thanh.

 

Trung lập

Trong mỗi mô hình cáp, chúng cung cấp phần dẫn điện được chiết xuất bằng bạc trong các lò cảm ứng tốt nhất. Một vật liệu có độ trung lập cao và cho phép tái tạo chính xác nhất mọi nguồn âm thanh.

 

 

Mọi người nói về ALBEDO trên toàn thế giới…

Từ năm 1996 họ đã gắn bó với một quy tắc nói rằng nếu có thể thử một cái gì đó nó nên được thử. Do đó họ đang thay đổi liên tục, nhưng họ giữ các phương pháp đã được chứng minh trong tâm trí. Tinh hoa của vẻ đẹp có thể thay đổi. Giống như bạc lỏng.

 

ALBEDO-BẠC

Hiện nay, là một trong số ít các nhà sản xuất trên thế giới, họ sản xuất dây cáp sử dụng công nghệ đơn tinh thể.

 

Sáng tạo

Từ năm 1996 họ đã gắn bó với một quy tắc nói rằng nếu có thể thử một cái gì đó nó nên được thử. Do đó họ đang thay đổi liên tục, nhưng họ giữ các phương pháp đã được chứng minh trong tâm trí. Tinh hoa của vẻ đẹp có thể thay đổi. Giống như bạc lỏng.

 

THEIR GOAL

The benchmark they try to achieve consists of fidelity, linear characteristics, naturalness and high, so to say, culture of the sound. They experiment with many insulation materials, geometry of conductors and different types of connectors as well as the way they are equipped. Their motto is: if something is possible it should be tried.

Silver is the one

and only conductor

The conductor they use is highly responsive and that is achieved by using the process of electrolysis. Melting down the silver is performed in the most modern induction furnaces with the protective argon coat that stops the material from oxidizing. The whole technology was developed by their  company.

 

TECHNOLOGICAL PROCESS

Besides processing of silver (where specialistic equipment is required) there are some stages when the manual processing is performed under very detailed quality control.

 

GEOMETRY

The very base for perfect cabling is the way the raw material is treated. The way that ensures minimal interference with the material’s structure and choosing the optimal geometry.

 

EXPERIENCE

20 years of experience allows them to think that when it comes to Poland they are the leaders in what they do.

 

PASSION

Helps them to offer products on the highest level. ALBEDO wiring have been designed and manufactured in Poland. They encourage all interested to take a look at their  offer.

 

ABOUT THEM

 

Naturalness

Albedo have been manufacturing highest quality cables used in audio systems for twenty years. They are a small manufacture that takes naturalness as part of their  creed and their  approach towards listening to sounds.

 

Neutrality

In every model of cables they offer the conducting part is silver – extracted in the best induction furnaces. A material that is highly neutral and allows for the most precise reproduction of any sound source.

 

 

People talk about ALBEDO all over the world…

Since 1996 they have been sticking to a rule saying that if it is possible to try something it should be tried. Hence they are changing constantly, but they keep proven methods in mind. The vey essence of beauty is changeable. Like liquid silver.

 

ALBEDO-SILVER

Currently, as one of only few manufactures in the world, they produce cables using monocrystalline technology.

 

Innovativeness

Since 1996 they have been sticking to a rule saying that if it is possible to try something it should be tried. Hence they are changing constantly, but they keep proven methods in mind. The vey essence of beauty is changeable. Like liquid silver.

 

 

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last