ALLUXITY

Mô-đun âm thanh cách mạng cho OEM, DIY và thương hiệu Âm thanh cao cấp Alluxity.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ALLUXITY

web: https://www.alluxity.dk/

video: https://www.youtube.com/watch?v=vgKZcCkLhwo

Lịch sử và phát triển

Lịch sử

Dòng sản phẩm Alluxity là kết quả của Alexander được nuôi dưỡng trong một môi trường nhạc sĩ và Audiophile và làm việc cho doanh nghiệp gia đình cao cấp (Vitus Audio). Ban đầu, phần nhạc sĩ của Alexander là một phần thống trị, nhưng khi trải nghiệm âm nhạc phát triển – sự quan tâm đến tinh chỉnh cho hiệu suất tối ưu cũng tăng lên.

 

Trong 5 năm Alexander làm việc trong ngành kinh doanh gia đình, ông đã học về sản xuất điện tử, thiết kế trong SolidWorks, Altium Designer và kết hợp tất cả.

 

Khi Alexander già đi, anh muốn đi theo con đường riêng của mình, dẫn đến việc thành lập công ty riêng (AVM-TEC) tập trung chủ yếu vào công nghệ Surface Mounted Technology. Để theo kịp với các đơn đặt hàng ngày càng tăng, đầu tư vào thiết bị SMT là điều bắt buộc – điều này được lưu giữ trong 2 năm, giúp AVM-TEC có thể đầu tư vào việc tạo ra các sản phẩm Alluxity.

 

Phát triển

Một loạt các công cụ đã được sử dụng để thiết kế và điêu khắc các sản phẩm Alluxity đến cách chúng trông và âm thanh ngày nay. Không chỉ tập trung vào việc có một số công cụ phần mềm tốt nhất được đánh dấu ngày hôm nay, mà còn là thiết bị tham chiếu, và vẫn là yếu tố chính trong quá trình thiết kế và nâng cấp.

 

Phần mềm và công cụ thiết kế được sử dụng là SolidWorks, Altium Designer, 3D Via Composer, NTI Audio Analyzer và thiết bị Agilent.

 

Các sản phẩm tham khảo được sử dụng là một loạt các sản phẩm trải rộng trên các thiết bị cũ được sử dụng cho các thiết bị mượn, một số sản phẩm tham chiếu là Magico, Focal, Estelon, Gauder, Accuphase, Ayon (mô hình hàng đầu), Gryphon, Stillpoints, Solid Steel và gây ra các sản phẩm Vitus Audio.

 

 

Sản phẩm

Alluxity Pre-One (pre amp)

Alluxity Power-One (power amp)

Alluxity Int-One (integrated amp)

Alluxity Media-One (music server)

 

 

History and Development

History​

The Alluxity product line is a result of Alexander being raised in a musician and Audiophile environment and working for the high-end family business (Vitus Audio). Initially the musician part of Alexander was the dominating part, but as music experience grew – the interest in tweaking for optimal performance grew as well.

 

​For the 5 years Alexander worked in the family business, he learned about electronic manufacturing, designing in SolidWorks, Altium Designer and combining it all.

 

​As Alexander got older he wanted to go his own ways, which resulted in starting his own company (AVM-TEC) that focused mainly on Surface Mounted Technology. To keep up with increasing orders, an investment in SMT equipment was a must – this kept on for 2 years, making it possible for AVM-TEC to invest in creating the Alluxity products

 

​Development

A wide variety of tools has been used to design and sculpture the Alluxity products to how they look and sound today. Not only has there been focus on having some of the best software tools on the marked today, but reference equipment was, and still is, a main factor in the design and upgrading process.

 

The software and designing tools used are SolidWorks, Altium Designer, 3D Via Composer, NTI Audio Analyzer and Agilent equipment.

 

​The reference products used was a variety of products spanning over old used personal equipment to borrowed equipment, some of the reference products are Magico, Focal, Estelon, Gauder, Accuphase, Ayon (top models), Gryphon, Stillpoints, Solid Steel and of cause the Vitus Audio products.​

 

Products

Alluxity Pre-One (pre amp)

Alluxity Power-One (power amp)

Alluxity Int-One (integrated amp)

Alluxity Media-One (music server)

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last