ANALYSIS PLUS

Analysis Plus được thành lập vào năm 1993 với một quan điểm độc đáo trên thị trường cáp. Mô hình máy tính độc quyền đã chỉ ra rằng các dây dẫn hình bầu dục rỗng hoạt động tốt hơn bất kỳ hình thức hoặc hình học nào khác. Hãy nghĩ về hình dạng của một đôi vớ mới trong bao bì bằng phẳng và bạn sẽ hiểu được hình bầu dục rỗng. Hiện tại, Analysis Plus đã tạo ra một dòng sản phẩm đoạt giải thưởng toàn diện cho các lĩnh vực âm thanh công nghệ cao, âm thanh chuyên nghiệp và âm thanh gia đình cao cấp.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANALYSIS PLUS

https://www.analysis-plus.com/

 

 

Analysis Plus was established in 1993 with a unique perspective in the cable market. Proprietary computer modeling had shown that hollow oval shaped conductors performed better than any other form or geometry. Think of the shape of a new pair of socks in their flat packaging and you’ll understand hollow ovals. Currently, Analysis Plus makes a comprehensive line of award winning products for the high tech, pro audio, and high-end home audio sectors.

 

PHILOSOPHY

Analysis Plus pro cables are fine precision instruments and should be treated that way. Many cable companies treat their cables like a commodity. They will replace the cable without looking at it, because they make the cables for pennies. We are not that type of cable company. We seldom see our cables fail. The connection can fail when people trip or jerk on the ends of the cables and cause damage to the connector, if this is the case we will fix the connector for a fair charge as listed on our website under connectors.

 

ABOUT BRAND

Simply put, Analysis Plus is an engineering company which just happens to make world-class cables. We have $250,000 worth or electromagnetic software and test equipment in house to optimize and design the very best cables possible. Our patented hollow oval design gives you performance you can see, hear and measure. Unlike our competitors who are only concerned about market image and packaging because they do not actually have the design or results to back up their products.

 

 

Analysis Plus, Inc. has provided electronic and electromagnetic simulation and analysis for a host of companies since its inception in 1993. All the members of our team hold advanced degrees in Electrical Engineering or Physics, and our specialty is the art of computer simulation. We are experts in the use of Saber, Matlab, Ansoft, and Spice, among other tools, as well as in the testing and measurement of physical devices. This expertise allows us to bring the appropriate tool to bear on the task at hand.

 

 

 

Analysis Plus Oval Nine speaker cables have been the most consistent item in my system for well over a decade. The Oval Nines are thick and heavy copper cables designed for the most efficient transfer of energy from high power amps. As time went on, my system has evolved and scaled down from the 125 watt Magnum Dynalab MD208 and 308 discrete receivers with Magnepan 1.6 or Marten Miles 2 floor stand speakers to the 75 watt Bel Canto C7R receiver and KEF LS50 stand mount speakers. Recently, I contacted Analysis Plus to hear their offerings of equal or better performance in a leaner package. Soon afterward, a roll of Silver Oval 2 appeared at my door.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last