ARTESANIA

Artesania Audio được thành lập hơn 20 năm trước bởi José Luis Lafarga, Kỹ sư âm thanh và Audiophile ở Barbastro, Aragon (Tây Ban Nha).

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ARTESANIA

web: https://www.artesaniaaudio.com/

video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0JoK8qCc2NU

catalog: https://onahighernote.com/oahn/wp-content/uploads/2017/11/COMPLETE-BROCHURE_compressed.pdf

Mục tiêu chính của công ty là nâng cao nhận thức về âm thanh và nghe nhờ vào giá mà thiết bị được lắp đặt. Artesanía Audio, được dành cho việc điều trị hiệu quả cộng hưởng của một nguồn gốc rung động bằng cách sử dụng một công nghệ gọi là “Điều trị chống âm thanh”, chăm sóc từng chi tiết để cung cấp độ tuyến tính đặc biệt và tái tạo âm thanh trung tính.

 

 

Kết quả nghe ngoạn mục vượt trội so với trí tưởng tượng audiophile do chất lượng âm thanh cao và thông tin mới xuất hiện trong âm thanh, trước khi không nghe được. Mục tiêu cuối cùng là cải thiện nhận thức về âm thanh và lắng nghe. Một quá trình không bao giờ kết thúc cho những người chỉ hài lòng với sự hoàn hảo.

 

Rack tạo sự khác biệt, khám phá nó.

 

 

Their company´s main objective is to improve the perception of sound and listening thanks to the rack where the equipment is installed. Artesanía Audio, is devoted to the effective treatment of resonances of a vibrational origin using a technology called “Acoustic Anti-Resonant Treatment” taking care of every single detail to provide exceptional linearity and neutral sound reproduction.

 

 

The listening results spectacularly exceed the audiophile imagination due to its high level of sound quality and the new information appearing in the sound stae, before inaudible. The ultimate goal is to improve the perception of sound and listening. A never ending process for those who are only satisfied with perfection.

 

The Rack makes the difference, discover it.

 

 

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last