AUDIO ALTO

AUDIO ALTO
▲lto Professional was founded in 2000 by a passionate team of audio engineers striving to produce products that delivered superior performance at affordable price points for use in live performance settings . Through the use of modern manufacturing techniques, cutting edge DSP technology, and sophisticated design, Alto has succeeded in producing a range of products that provide both exceptional performance and exceptional value for the performing musician and live sound engineer.

That’s why we think of ourselves not as a Sound Reinforcement company, but as a Live Performance Reinforcement company. We not only produce tools for the live sound engineer – speakers, amplifiers and mixers – but also tools for the performing musician, including all-in-one PA systems for solo, duo and small group performance settings.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

AUDIO ALTO
▲lto Professional was founded in 2000 by a passionate team of audio engineers striving to produce products that delivered superior performance at affordable price points for use in live performance settings . Through the use of modern manufacturing techniques, cutting edge DSP technology, and sophisticated design, Alto has succeeded in producing a range of products that provide both exceptional performance and exceptional value for the performing musician and live sound engineer.

That’s why we think of ourselves not as a Sound Reinforcement company, but as a Live Performance Reinforcement company. We not only produce tools for the live sound engineer – speakers, amplifiers and mixers – but also tools for the performing musician, including all-in-one PA systems for solo, duo and small group performance settings.

Our mission is simple: create products for use in live performance that literally blow away the competition, in terms of accuracy, power, durability, portability, and price. Every product we design, every component we select and every manufacturing process we use is in service of that simple mission.

At ▲lto, we’re dedicated to delivering products that wABOUT THE COMPANY
▲lto Professional was founded in 2000 by a passionate team of audio engineers striving to produce products that delivered superior performance at affordable price points for use in live performance settings . Through the use of modern manufacturing techniques, cutting edge DSP technology, and sophisticated design, Alto has succeeded in producing a range of products that provide both exceptional performance and exceptional value for the performing musician and live sound engineer.

That’s why we think of ourselves not as a Sound Reinforcement company, but as a Live Performance Reinforcement company. We not only produce tools for the live sound engineer – speakers, amplifiers and mixers – but also tools for the performing musician, including all-in-one PA systems for solo, duo and small group performance settings.

Our mission is simple: create products for use in live performance that literally blow away the competition, in terms of accuracy, power, durability, portability, and price. Every product we design, every component we select and every manufacturing process we use is in service of that simple mission.

At ▲lto, we’re dedicated to delivering products that will serve our customers for years to come, stand up to the rigors of the road and provide exceptional performance night in and night out. We’re as passionate about making the tools to help you be heard as you are about the music you create.

ill serve our customers for years to come, stand up to the rigors of the road and provide exceptional performance night in and night out. We’re as passionate about making the tools to help you be heard as you are about the music you create.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last