AUDIO ART

Andre Marc trên tờ “Audio Video Revolution” đã từng miêu tả về Audio Art rằng: “Audio Art nên được đặt ở đầu danh sách mua sắm nâng cấp cáp của bạn”.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

web: https://audioartcable.com/

video: https://www.youtube.com/watch?v=zHfim5vJRKw

SỨ MỆNH

Niềm tin

Âm nhạc rất quan trọng đối với cuộc sống của bạn, và ở đây bạn sẽ tìm thấy các công cụ để nâng cao niềm vui nghe nhạc của bạn; các công cụ sẽ mang lại những thiết bị tốt nhất được lựa chọn cẩn thận. Bạn có thể khám phá các mặt hàng có giá hợp lý được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao cấp, audiophile, khai thác ngón chân ở một giá trị mà mà sẽ khiến bạn mỉm cười.

 

Có một cơ hội tốt, sau khi bạn thực hiện đánh giá sự cải thiện hiệu suất của Cáp nghệ thuật âm thanh trong hệ thống của mình, rằng bạn sẽ quên đi các loại cáp mới của mình – như bạn nên làm. Âm nhạc sẽ quyến rũ bạn, kéo bạn vào đó phép thuật ma thuật, khi bạn nhảy, hoặc ngân nga, hoặc nhấn, nhảy và cười nụ cười

 

 

Câu chuyện

 

Trong hơn 40 năm là một người có sở thích âm thanh cao cấp, tôi rất thích chiến lược lắp ráp các hệ thống hi-fi hiệu quả về chi phí, mang lại hiệu suất vượt trội. Có nhiều năm trong ngành công nghiệp điện tử, từ việc bán thiết bị âm thanh trong Cửa hàng Big Box đến làm việc trên các dự án độc quyền, cấp cao và cài đặt tùy chỉnh, tôi biết rằng tối đa hóa hiệu suất hệ thống âm thanh có thể đạt được và giá cả phải chăng.

 

Về việc DH Labs là một sở thích cá nhân trong ngành về hiệu suất và giá cả, tôi đã tham khảo ý kiến ​​của Darren Hovsepian về triết lý cáp và các lựa chọn kiến ​​trúc tiềm năng, sau đó ký hợp đồng với DH Labs để giúp thiết kế các sản phẩm của tôi.

 

Để sản xuất, chúng tôi đã tìm thấy một nhà cung cấp sản xuất sản phẩm cáp cho một số công ty âm thanh cao cấp nổi tiếng và cung cấp các sản phẩm chất lượng với các đặc tính hiệu suất đặc biệt tốt cho các ứng dụng âm thanh cao cấp. Bởi vì họ đồng ý với các đơn đặt hàng nhỏ hơn, tùy chỉnh với mức giá tuyệt vời, nó đã cho chúng tôi một số vĩ độ trong thiết kế của chúng tôi! Với tất cả những điều này, chúng tôi có thể giữ chất lượng và giá bán lẻ ở nơi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi.

 

Ở giai đoạn đầu, một trong những người thử nghiệm beta của chúng tôi, một nhà sản xuất trước đây cho một tuyến cáp cao cấp nổi tiếng và một audiophile suốt đời, đã so sánh tích cực với kết nối IC-3 $ 120 / m của chúng tôi với kết nối $ 650 / m yêu thích của họ! Và khi một trong những khách hàng trả tiền đầu tiên của tôi vui vẻ và thay thế vĩnh viễn một kết nối 800 đô la cho một cặp IC-3, tôi biết rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.

 

Audio Art Cable được thành lập và mở cửa thông qua World Wide Web vào tháng 3 năm 2005.

 

 

MISSION

Belief

Music is important to your life, and here you will find tools to enhance your music listening pleasure; tools that will bring out the best of your carefully chosen hi-fidelity equipment. You’ll discover reasonably priced items designed to deliver high-end, audiophile-grade, toe-tapping performance at a value that’ll make you smile.

 

There’s a good chance, after you’re done evaluating the performance improvement of Audio Art Cables in your system, that you’ll forget about your new cables – as you should. The music will captivate you, pull you into it’s magical spell, as you dance, or hum, or tap, …and smile…

 

 

Story

 

“In over 40 years as a high end audio hobbyist, I enjoyed strategically assembling cost effective hi-fi systems that offer overachieving performance. Having many years in the electronics industry, from selling audio gear in a Big Box Store to working on exclusive, high-level projects and custom installs, I knew that maximizing audio system performance could be attainable and affordable.

 

Regarding DH Labs as a personal favorite in the industry for performance & price, I consulted Darren Hovsepian on cable philosophy and potential architectural choices, and then contracted DH Labs to help design my products.

 

For manufacturing, we found with a supplier who produced cables product for a number of well known high end audio companies and offered quality products with exceptionally good performance characteristics for high end audio applications. Because they were agreeable to smaller, custom orders at a great price, it gave us some latitude in our designs! With all of this, we are able to keep quality and retail pricing where it needs to be to deliver on our mission.

 

In early stages, one of our beta-testers, a former manufacturer rep for a well known high-end cable line and a life-long audiophile, positively compared our $120/m IC-3 interconnect to their favorite $650/m interconnect! And when one of my first paying customers happily and permanently replaced an $800 interconnect for an IC-3 pair, I knew we were on the right track.” said Audio Art’s founder.

 

Audio Art Cable was formed, and opened its doors via the World Wide Web in March 2005.

 

 

 

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last