AUDIOMAT

Audiomat được thành lập vào năm 1986 bởi 2 người anh em, Denis và Norbert Clarisse. Điểm đặc biệt của sản phẩm Audiomat nói chung là nó không bao giờ có chất âm bán dẫn (mạnh mẽ, khô và kém tự nhiên) cũng như , không thiên quá về chất âm của đèn (trầm ấm, chậm rãi) mà nó đơn giản chỉ là trung thực tự nhiên như cuộc sống.

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

web: https://www.audiomat.fr/

video: https://www.youtube.com/watch?v=WXgwQxVok2I

catalog:  https://www.mutine.com/Resources/Banc_Audiomat_Maestro_3_Audiophile_Magazine_Fr.pdf

Bộ khuếch đại Audiomat có bán trên thị trường đầu tiên là amp stereo OTL 2 x 20 watt với 16 ống ba cực 6AS7G đã có thiết kế nguyên bản: chỉ có hai giai đoạn, không có phản hồi, loại A thuần, 50 kg.

 

Năm 1987, thế hệ đầu tiên của Prelude đã được ra mắt (bộ khuếch đại ống tích hợp 2 x 30 w) và đó là vào năm 1993, Audiomat đã phát hành bộ chuyển đổi đầu tiên của mình, Tempo 1.

 

Trong suốt những năm này, Audiomat đã tiếp tục phát triển, để phát triển phạm vi và các sản phẩm mới, với sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cho một mục đích: cung cấp các công cụ hiệu quả và đáng tin cậy cho bất kỳ người yêu nhạc nào để anh ta có thể tận dụng tối đa niềm đam mê của mình: Âm nhạc.

 

Để làm điều này, Audiomat luôn tuân theo các nguyên tắc đơn giản, hiệu quả, đã được chứng minh và công nhận.

 

Những nguyên tắc này là:

 

– Phát triển: Công nghệ không ngừng phát triển, vì vậy bạn phải nhận thức được những phát triển này, để thực hiện các thử nghiệm, so sánh, xác nhận hoặc từ chối, đó là một công việc liên tục phải được thực hiện với khoảng cách vừa đủ và có tinh thần cởi mở để có hiệu quả và để đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất.

 

– Tính ổn định: Audiomat luôn làm cho nó trở thành một vinh dự để gắn bó với các thiết kế đã được chứng minh của riêng mình và chọn các thành phần của nó theo chất lượng, độ tin cậy và bảo mật của nguồn cung cấp.

 

– Độ tin cậy: Để làm cho thiết bị điện tử của Audiomat đáng tin cậy nhất có thể, tất cả các bộ khuếch đại, ngoài cầu chì chung, mạch bảo vệ có vai trò bảo vệ bộ khuếch đại trong trường hợp hỏng ống. Mạch bảo vệ này không nằm trên đường dẫn của tín hiệu âm thanh, nó không có tác động đến kết quả nghe. Tất cả các ống được sử dụng là “được đặt trước” và được sắp xếp để phát hiện và loại bỏ các mục bị lỗi. “Pre-lapping” này cũng cho phép có được các ống có giá trị sẽ được ổn định theo thời gian.

 

– Lựa chọn linh kiện: Thành phần phù hợp, đúng nơi, không tính đến hiện tượng của các chế độ: Tất cả các thành phần có trong thiết bị điện tử của Audiomat đều được lựa chọn dựa trên các tiêu chí hợp lý, và không dựa trên uy tín, uy tín hoặc tín dụng cấp cho một nhà sản xuất cụ thể của các thành phần.

 

– Làm bằng tay: Audiomat không phải là một doanh nghiệp công nghiệp với một tiếp thị tan vỡ. Ở đây, không có hợp đồng phụ, không có dây chuyền sản xuất, nhưng một mối quan tâm về chi tiết được đẩy lên cực điểm. Audiomat là một công ty gia đình, nơi tất cả các thiết bị điện tử được sản xuất trong các xưởng của chúng tôi đều được làm thủ công tỉ mỉ và theo dõi từ đầu đến cuối bởi cùng một người kể từ năm 1986; Norbert Clarisse cho bộ khuếch đại và Denis Clarisse cho bộ chuyển đổi, tiền khuếch đại và nguồn.

 

– Tinh chỉnh các cài đặt: Mỗi thiết bị điện tử ra khỏi xưởng của Audiomat đều có các cài đặt được điều chỉnh theo các giá trị thực tế được đo và các giá trị cần thiết và thiết yếu để vận hành tối ưu. ”

 

 

Dưới đây là các dòng sản phẩm của hãng:

– 1987: Prélude, a 2 x 30 w valve integrated amplifier; a fifteen-year-old design in 2002, carefully fine tuned and improved over the years. A benchmark design.

– 1993: Tempo 1, Audiomat first transistor DAC.

– 1994: Solfège, critically acclaimed 2 x 40 W valve integrated amplifier.

– 1995: Tempo 2, high-end transistor DAC.

– 1996: Opus, high end valve preamplifier.

– 1996: Duo, 2 x 50 W valve power amplifier.

– 1997: Tango 2, a highly musical entry-level transistor DAC.

– 1998: Arpège, a 2 x 30 W valve integrated amplifier; Audiomat critically acclaimed entry-level model with the same circuit and internal components as the legendary Prélude.

– 1998: creation of the Phono 1, critically acclaimed, high-end MM/MC phono pre-preamplifier.

– 1999: creation of the Prélude Référence, an improved version of the legendary Prélude employing ultra high-end components, a power supply with triple the capacity of the original, a remote control and an aircraft aluminum top cover.

– 1999: creation of the Solfège Référence, an improved version of the famous Solfège employing ultra high-end components, a power supply with 15 % more capacity, a remote control and an aircraft aluminum top cover.

– 1999: creation of the Tango 2.5, a refined 24 bit / 96 kHz version of the Tango 2.

– 2000: creation of the Tempo 2.5, a refined 24 bit / 96 kHz version of the Tempo 2 Évolution.

– 2000: creation of the Maestro, Audiomat finest DAC employing ultra high-end 24 bit / 96 kHz DACs and components.

– 2001: creation of the Arpège Référence, an improved version of the famous Arpège.

– 2003: creation of the Prélude Référence Mk2, an improved version of the famous Prélude Référence.

– 2003: creation of the Opéra.

– 2004: creation of the Recital.

 

 

The first commercially available Audiomat amplifier was a 2 x 20 watt OTL stereo amp with 16 6AS7G triode tubes that already had an original design: only two stages, no feedback, pure class A, 50 kg.

 

In 1987, the first generation of Prelude was launched (integrated tube amplifier 2 x 30 w) and it was in 1993 that Audiomat released its first converters, the Tempo 1.

 

During all these years, Audiomat has continued to evolve, to develop its range and new products, with patience and meticulousness for one purpose: to offer effective and reliable tools to any music lover so that he can make the most of his passion: Music.

 

To do this, Audiomat has always followed simple, effective, proven and recognized principles.

 

These principles are:

 

– Development: Technology is constantly evolving, so you have to be aware of these evolutions, to make tests, to compare, to validate or to reject, it is a constant work which must be done with sufficient distance and open-mindedness to be effective and to make the most relevant choices.

 

– Stability: Audiomat has always made it a point of honor to stick to its own proven designs and choose its components according to their quality, reliability and security of supply.

 

– Reliability: In order to make the Audiomat electronics as reliable as possible, all the amplifiers have, in addition to a general fuse, a protection circuit whose role is to protect the amplifier in the event of a tube failure. This protection circuit is not on the path of the audio signal, it has no impact on the listening result. All tubes used are “pre-lapped” and sorted to detect and eliminate failing items. This “pre-lapping” also makes it possible to obtain tubes whose values ​​will be stabilized over time.

 

– Choice of components: The right component in the right place, without taking into account the phenomena of modes: All the components present in the Audiomat electronics are selected on the basis of rational criteria, and not on the prestige, the reputation or the credit granted to a particular manufacturer of components.

 

– Hand-made: Audiomat is not an industrial enterprise with a shattering marketing. Here, no subcontracting, no production line, but a concern for detail pushed to the extreme. Audiomat is a family owned company where all electronics manufactured in our workshops are meticulously hand-made and followed from beginning to end by the same people since 1986; Norbert Clarisse for amplifiers and Denis Clarisse for converters, pre-amplifiers and sources.

 

– Fine tuning of the settings: Every electronic that comes out of the Audiomat workshops has its settings adjusted according to the actual values ​​measured and the values ​​necessary and essential for optimal operation. ”

 

 

Here are the product lines of the company:

– 1987: Prélude, a 2 x 30 w valve integrated amplifier; a fifteen-year-old design in 2002, carefully fine tuned and improved over the years. A benchmark design.

– 1993: Tempo 1, Audiomat first transistor DAC.

– 1994: Solfège, critically acclaimed 2 x 40 W valve integrated amplifier.

– 1995: Tempo 2, high-end transistor DAC.

– 1996: Opus, high end valve preamplifier.

– 1996: Duo, 2 x 50 W valve power amplifier.

– 1997: Tango 2, a highly musical entry-level transistor DAC.

– 1998: Arpège, a 2 x 30 W valve integrated amplifier; Audiomat critically acclaimed entry-level model with the same circuit and internal components as the legendary Prélude.

– 1998: creation of the Phono 1, critically acclaimed, high-end MM/MC phono pre-preamplifier.

– 1999: creation of the Prélude Référence, an improved version of the legendary Prélude employing ultra high-end components, a power supply with triple the capacity of the original, a remote control and an aircraft aluminum top cover.

– 1999: creation of the Solfège Référence, an improved version of the famous Solfège employing ultra high-end components, a power supply with 15 % more capacity, a remote control and an aircraft aluminum top cover.

– 1999: creation of the Tango 2.5, a refined 24 bit / 96 kHz version of the Tango 2.

– 2000: creation of the Tempo 2.5, a refined 24 bit / 96 kHz version of the Tempo 2 Évolution.

– 2000: creation of the Maestro, Audiomat finest DAC employing ultra high-end 24 bit / 96 kHz DACs and components.

– 2001: creation of the Arpège Référence, an improved version of the famous Arpège.

– 2003: creation of the Prélude Référence Mk2, an improved version of the famous Prélude Référence.

– 2003: creation of the Opéra.

– 2004: creation of the Recital.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last