EXASOUND

ExaSound Audio Design was founded by a group of Canadian audio enthusiasts who also happen to be electronics engineers, software developers, musicians and entrepreneurs.

Our hardware and software is designed in-house from the ground-up. Our products are hand-built and engineer-tested in Canada.
Our mission is to provide innovative solutions for highest-quality music playback to leading-edge sound enthusiasts.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ExaSound Audio Design was founded by a group of Canadian audio enthusiasts who also happen to be electronics engineers, software developers, musicians and entrepreneurs.

Our hardware and software is designed in-house from the ground-up. Our products are hand-built and engineer-tested in Canada.

Our mission is to provide innovative solutions for highest-quality music playback to leading-edge sound enthusiasts.

EXASOUND INNOVATION – TIMELINE

2011-Feb-17

exaU2I – Multi-Channel Asynchronous USB to I2S Interface – DXD 352.8kHz/32bit

World’s First Multi-Channel Asynchronous USB to I2S Interface capable of supporting multichannel DXD at 352.8kHz/32bit

§  Sampling frequencies (kHz): 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8

§  Resolution (bits): 16, 24, 32

§  8, 4 or 2 channels

§  Galvanic isolation between the USB ground and the I2S outputs

§  Two quartz oscillators for the 44.1 kHz and 48 kHz sampling rate groups

§  FPGA implementation

§  256 kB FIFO buffer to support asynchronous operation

§  Proprietary bit-perfect ASIO driver completely independent from the Windows sound system; No software volume control or mixing

§  ASIO driver implements automatic sampling rate switching

§  Project homepage – exaDevices.com

§  Announcement and forum discussions – diyaudio.com

2011-July-16

DSD Playback with exaU2I – DSD256 and DSD512

Worlds’ first USB to I2S interface to support 2-channel DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 and PCM 384kHz/32bit More…

2011-Dec-12

e18 DAC – 8-channel DXD 384kHz/32bit

Worlds’ first 8-channel DXD 384kHz/32bit consumer-oriented DAC More…

 2012-Sep-17

e20 DXD/DSD128 DAC

Support for DSD64 and DSD128 at sampling rates of 2.82 and 5.64 MHz. More…

2013-Feb-27

e20 Mk II DSD256 DAC – 11.2896 MHz

Worlds’ first high-end DAC capable of achieving DSD256 playback at sampling rate of 11.2896 MHz More…

2013-Jul-12

e20 Mk III DSD256 DAC – 12.288 MHz

World’s first high-end DAC capable of achieving DSD256 playback at sampling rate of 12.288 MHz

2013-Sep-24

e28 8-channel DSD256 DAC

World’s first high-end 8-channel DAC capable of achieving DSD256 playback at sampling rate of 12.288 MHz

2014-Mar-22

exaSound Announces DSD256 on Mac OS X

DSD 256 Available on Mac for the First Time

2015-Oct-15

exaSound Announces DSD256 Wi-Fi Streaming

DSD 256 Wi-Fi Streaming with the PlayPoint Network Audio Player

 2016-Mar-08

exaSound Announces Roon Ready Certification

for its entire product line

2016-Oct-28

exaSound Announces Flagship e32 and 8-Channel e38 Reference DACs

The company is amongst the first to release to market DACs based on the ES9028PRO chips.

 

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last