HIFI MAN

Được thành lập vào năm 2005 bởi Dr. Fang Bian tại New York với tên gọi Head Direct .Sang năm 2007 cái tên Hifiman chính thức được sử dụng ,kể từ đó Hifiman luôn là thương hiệu hàng đầu trong thế giới tai nghe cao cấp.Hifiman nổi tiếng trong việc cách tân lại tai nghe sử dụng driver planar magnetic trong thời đại này, các sản phẩm của Hifiman có ngoại hình đơn giản, chân chất, khả năng thể hiện âm thanh rất trung thực, trầm hùng, đầy sức mạnh. Các sản phẩm của Hifiman cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng giá trong các hội chợ âm thanh hay các thử nghiệm đo lường chất lượng.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HIFI MAN

web: https://hifiman.com/#2

video: https://www.youtube.com/watch?v=DbwO_KgQv84

HiFiMAN Electronics là nhà thiết kế và sản xuất các sản phẩm âm thanh bao gồm tai nghe, bộ khuếch đại và đầu phát âm thanh di động. Hifiman được biết đến với các sản phẩm âm thanh cao cấp của mình ban đầu được sản xuất dưới thương hiệu Head-Direct nhưng giờ chỉ là HIFIMAN. Các sản phẩm phổ biến nhất của nó bao gồm HE-400 có tai nghe mở đầy đủ kích cỡ và RE-400 là một IEM (Trong màn hình tai). Cả hai sản phẩm này đều được đánh giá cao về chất lượng âm thanh.

 

Lịch sử

Được thành lập bởi tiến sĩ Fang Bian vào cuối năm 2005 trong khi ông đang sống ở thành phố New York, Bian bắt đầu Head-Direct, cả một cửa hàng trực tuyến và nhà tài trợ Head-Fi. Ông bắt đầu sử dụng thương hiệu HiFiMAN từ năm 2007. Năm 2010, ông bắt đầu hai nhà máy nhỏ ở Trung Quốc và chuyển trụ sở chính đến Thiên Tân, Trung Quốc vào năm 2011.

 

Sản phẩm và phát triển sớm

Một trong những tai nghe planar ban đầu của công ty là một mô hình gọi là HE5. Để tránh chi phí cao của dụng cụ và vì số lượng nhỏ trong những ngày đó, nó đã được quyết định để làm cho tai của HE5 ra khỏi gỗ. Gỗ cũng được coi là một dấu hiệu của chất lượng và sẽ giúp thiết lập HIFIMAN HE5 như một tai nghe cao cấp. Phản ứng từ thị trường cho HE5 cực kỳ nhiệt tình cả về nhu cầu của người tiêu dùng lẫn sự hoan nghênh quan trọng. HIFIMAN thấy mình phải nhanh chóng tăng cường sản xuất, tuy nhiên bản chất “DIY” của nó khiến cho việc này tốn kém và khó khăn. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, cốc tai gỗ bắt đầu nứt khi chịu nhiệt độ và độ ẩm cực đoan.

HE5 được thay thế bằng HE5LE, nơi chiếc cốc tai bằng gỗ được thay bằng nhựa. Thiết kế này được chứng minh là thành công và là tiền thân của điện thoại phẳng HIFIMAN. Là một phần quan trọng của chuỗi, độ nhạy thấp của tai nghe từ phẳng (bao gồm HIFIMAN) yêu cầu bộ khuếch đại công suất cao. Kể từ vài amps như thế này đã được trên thị trường vào thời điểm đó, điều này làm cho nó một thách thức đối với một số người nghe để hoàn toàn nhận ra tiềm năng của tai nghe HIFIMAN HE. Kết quả là, điều này đã tạo ra những nỗ lực của công ty để tạo ra các bộ khuếch đại hiệu suất cao hơn như EF5 và cuối cùng là HE6 mạnh mẽ.

 

Các sản phẩm

HiFiMAN thiết kế và sản xuất tai nghe cao cấp và các sản phẩm âm thanh di động như HE-5, HE-5LE, HE-6, HE-500, HE-400 và một loạt tai nghe hoặc IEM (trong màn hình tai) chẳng hạn như RE -0, đến RE-252 và RE2000 mới nhất. Trong năm 2009, HiFiMAN phát hành HM-801, tiếp thị như là máy nghe nhạc cầm tay cao cấp thực sự đầu tiên và đã tiếp tục với Supermini mỏng và dòng HM chunky chạy lên đến cuối cùng HM901S. HiFiMAN là một trong những công ty hàng đầu trong việc cố gắng bình thường hóa tính khả dụng và sử dụng đầu ra Cân bằng 3,5 mm trên máy nghe nhạc của họ và sử dụng cho tai và tai nghe.

HiFiMAN vẫn được biết đến với tai nghe Planar-Magnetic của họ có tính năng công nghệ điều khiển tiên tiến nhưng công ty thiết kế và sản xuất trình điều khiển trong tai, mà cũng đã thu được nhiều giải thưởng.

 

Chẳng hạn như HM-700 và HM-901, tai nghe cỡ lớn như HE-560 và HE-400i, tai nghe bao gồm RE-400 và RE-600 / RE-600, các bộ khuếch đại như EF-2A và EF- 6.

 

 

HiFiMAN Electronics is a designer and manufacturer of audio products including headphones, amplifiers, and portable audio players. Hifiman is known for its high-end audio products initially made under the brand Head-Direct but now only as HIFIMAN. Its most popular products include the HE-400 which are full sized open back headphones and the RE-400 which is an IEM (In Ear Monitor). Both of these products are critically acclaimed for their sound quality.

 

History

Founded by Dr. Fang Bian in late 2005 while he was living in New York City, Bian started Head-Direct, both a web-store and Head-Fi sponsor. He began use of the HiFiMAN brand since 2007. In 2010, he started two small factories in China and moved the headquarters to Tianjin, China in 2011.

 

Early Products and Development

One of the company’s early planar headphones was a model called the HE5. To avoid the high cost of tooling and because quantities were small in those days, it was decided to make HE5’s ear cups out of wood. Wood was also considered a sign of quality and would help establish HIFIMAN HE5 as a higher-end headphone. Response from the market to the HE5 was wildly enthusiastic both in consumer demand and critical acclaim. HIFIMAN found themselves having to quickly ramp up production, however its “DIY” nature made that costly and difficult. To make matters worse, the wood ear cups began cracking when subjected to temperature and humidity extremes.

HE5 was replaced by the HE5LE where the wood ear cup was replaced by plastic. This design proved to be successful and was an early forerunner of HIFIMAN planar phones to come. As a key part of the chain, the low sensitivity of planar magnetic headphones (HIFIMAN included) demanded high powered amplifiers. Since few amps like this were on the market at the time, this made it challenging for some listeners to fully realize the potential of HIFIMAN HE headphones. As a result, this spawned the company’s efforts into making higher performance amplifiers such as the EF5 and ultimately the robust HE6.

 

Products

HiFiMAN designs and manufactures high-end headphones and portable audio products like the HE-5, HE-5LE, HE-6, HE-500, HE-400 and a range of earphone’s or IEM’s ( In Ear Monitors) such as the revelatory RE-0, to the RE-252 and to the latest RE2000. In 2009, HiFiMAN released the HM-801, marketed as the first true high-end portable music player and have continued with the slimline Supermini and the more chunky HM series running up to the top end HM901S. HiFiMAN has been one of the foremost companies in attempting to normalise the availability and use of a 3.5mm Balanced output on their players and use for ear and headphones too.

HiFiMAN is still best known for their Planar-Magnetic headphones that feature advanced driver technology but the company designs and manufactures in-ear drivers, which have also garnered a variety of awards.

 

Such as their HM-700 and HM-901, full-size headphones like the HE-560 and HE-400i, earphones including the RE-400 and RE-600/RE-600s, amplifiers such as the EF-2A and EF-6.

 

 

 

 

 

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last