IFI AUDIO

iFi là một dòng điện tử với công nghệ trickle-down được cấp phép từ AMR và nhằm mục đích chủ yếu là hướng tới các thế hệ âm thanh máy tính trong tương lai, thương hiệu mới. Tất cả các sản phẩm iFi đều là  khoang mạch Class A tương tự với DSP không và tín hiệu vẫn ‘Bit hoàn hảo’ trong suốt. Làm thế nào một sản phẩm trông và thực hiện vấn đề, nhưng như vậy không ảnh hưởng của nó đến môi trường. Đó là lý do tại sao gần như mỗi sản phẩm iFi và bao bì của nó được làm từ các vật liệu tái chế cao như nhôm, giấy, nhựa tái chế và lý do tại sao chúng tôi từ chối để sử dụng các chất độc hại trong các thành phần của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng mỗi sản phẩm chúng tôi phát hành đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

iFi là một dòng điện tử với công nghệ trickle-down được cấp phép từ AMR và nhằm mục đích chủ yếu là hướng tới các thế hệ âm thanh máy tính trong tương lai, thương hiệu mới. Tất cả các sản phẩm iFi đều là  khoang mạch Class A tương tự với DSP không và tín hiệu vẫn ‘Bit hoàn hảo’ trong suốt. Làm thế nào một sản phẩm trông và thực hiện vấn đề, nhưng như vậy không ảnh hưởng của nó đến môi trường. Đó là lý do tại sao gần như mỗi sản phẩm iFi và bao bì của nó được làm từ các vật liệu tái chế cao như nhôm, giấy, nhựa tái chế và lý do tại sao chúng tôi từ chối để sử dụng các chất độc hại trong các thành phần của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng mỗi sản phẩm chúng tôi phát hành đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last