LANSCHE AUDIO

Công ty loa Lansche đã mua bản quyền cho một tweeter corona-plasma vào năm 1999 và kể từ đó đã cung cấp nhiều mô hình loa được xây dựng xung quanh trình điều khiển kỳ lạ này. Lansche đã thiết kế lại tweeter corona-plasma vào năm 2006, với chất lượng âm thanh không giống như loa phóng thanh khác, mang âm nhạc đến với cuộc sống theo cách thú vị tuyệt vời.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LANSCHE AUDIO

web: https://www.lansche-audio.com/en/

catalog: file:///C:/Users/pc/Downloads/SammelmappeKatalogkomplett.pdf

video: https://www.youtube.com/watch?v=S79yqj1aUOo

Lịch sử

1990 thành lập công ty “ENGINEERING OFFICE LANSCHE”

1990 phát biểu tweeter plasma đầu tiên

Loa số 2000 được sản xuất (phiên bản cũ, bán hoạt động)

Tên công ty năm 2003 đổi thành “LANSCHE AUDIO”

 

 

 

Loa số 4 năm 2004 được sản xuất (bán chủ động)

 

 

 

2005 Loa CUBUS được sản xuất (thụ động)

 

 

 

2006 Loa số 4 được sản xuất (bán chủ động)

 

 

 

Phiên bản tiền sản xuất phiên bản loa số 8 năm 2007 (loa siêu trầm hoạt động)

 

 

 

2008 Tái cấu trúc chính của loa tweeter plasma CORONA

 

 

 

Loa số 3 và số 5 năm 2009 được sản xuất (thụ động)

 

 

 

2010 Loa số 8.1 được sản xuất (loa siêu trầm tích cực)

 

 

 

Loa số 5,1 được sản xuất (thụ động)

 

 

 

Loa số 7 năm 2012 được sản xuất (thụ động)

 

 

 

2013 Loa số 82 được sản xuất (loa siêu trầm hoạt động)

 

 

 

2014 Loa số 4.2 được sản xuất (loa siêu trầm hoạt động)

 

 

 

2015 Cubus MK2 (thụ động và bán chủ động)

 

 

 

2017 Loa số 5,2 và số 7 được sản xuất (thụ động)

 

 

 

History

1990 “ENGINEERING OFFICE LANSCHE” company founded

 

 

 

1990 First plasma tweeter developed

 

 

 

2000    No.3 loudspeaker manufactured (old version, semi-active)

 

 

 

2003 company name changed to “LANSCHE AUDIO”

 

 

 

2004    No.4 loudspeaker manufactured (semi-active)

 

 

 

2005    CUBUS loudspeaker manufactured (passive)

 

 

 

2006    No.4.1 loudspeaker manufactured (semi-active)

 

 

 

2007    No.8 loudspeaker pre-production version (active subwoofer)

 

 

 

2008    Major reengineering of the CORONA plasma tweeter

 

 

 

2009    No.3 and No.5 loudspeakers manufactured (passive)

 

 

 

2010    No.8.1 loudspeaker manufactured (active subwoofer)

 

 

 

2011    No.5.1 loudspeaker manufactured (passive)

 

 

 

2012    No.7 loudspeaker manufactured (passive)

 

 

 

2013 No.8.2 loudspeaker manufactured (active subwoofer)

 

 

 

2014 No.4.2  loudspeaker manufactured (active subwoofer)

 

 

 

2015 Cubus MK2 (passive & semi-active)

 

 

 

2017 No.5.2 & No.7.2 loudspeakers manufactured (passive)

 

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last