MOLA MOLA

Mola-Mola thể hiện ý niệm rằng khi bạn đã xóa mọi thứ không phải là âm nhạc, phần còn lại là chính âm nhạc thực sự.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MOLA MOLA

web: https://www.mola-mola.nl/

catalog: https://www.mola-mola.nl/downloads.php

video: https://www.youtube.com/watch?v=WoTCQI5EMaU

Groningen Mola Mola, được thành lập vào năm 2012, là kết quả của sự hợp tác giữa Bruno Putzeys và Jan-Peter Van Amerongen và mong muốn cung cấp thiết bị điện tử với trình độ công nghệ cực kỳ tiên tiến. Họ cùng nhau đặt vai dưới sự xây dựng của một loạt các sản phẩm cao cấp, nơi những người đam mê nắm bắt ngón tay của mình. Hoàn thành bộ khuếch đại trước và cuối cùng của chất lượng tốt nhất có thể tưởng tượng được. Các thiết bị điện tử được sản xuất tại Hà Lan và được thiết kế bởi Bruno Putzeys, một trong những kỹ thuật viên tài năng nhất trên thế giới. Chất lượng xây dựng hoàn toàn hoàn hảo và dòng sản phẩm thực sự tuyệt vời. Nhưng quan trọng hơn, tính minh bạch và tính âm nhạc của thiết bị điện tử này mang đến cho bạn sự tiếp xúc trực tiếp với âm nhạc. Mola Mola do đó thể hiện ý tưởng rằng nếu bạn loại bỏ tất cả mọi thứ mà không phải làm với âm nhạc, tất cả những gì còn lại là âm nhạc.

 

 

“Mola-Mola thể hiện ý tưởng rằng một khi bạn đã loại bỏ mọi thứ không phải là âm nhạc, phần còn lại là âm nhạc.

 

Đây là căn bản. Âm thanh cao cấp của ngày hôm nay đã trở thành tất cả về cấu trúc liên kết mạch và các bộ phận để tạo ra sự pha trộn âm thanh mà nhà thiết kế nghĩ “nghe có vẻ đúng”. Bạn gần như quên rằng việc tiến gần hơn đến âm thanh như được chế tác bởi nghệ sĩ thực sự có nghĩa là giữ cho hệ thống phát lại thay đổi nó.

 

 

 

Biến cái nhìn sâu sắc đơn giản này thành phần cứng có lẽ là cách khó nhất để làm âm thanh. Tất cả các mạch đơn giản đều thay đổi tín hiệu một cách rõ ràng, vì vậy người ta phải nắm bắt được những tín hiệu phức tạp hơn. Tôi phân tích tất cả các tiểu mạch toán học và tìm cách để loại bỏ mọi thuật ngữ lỗi. Khi các biện pháp mạch thực tế như dự đoán, tôi nghe tìm kiếm các nguồn màu bất ngờ. Sau đó, chúng được đưa vào toán học và toàn bộ quá trình lặp lại.

 

Sau mỗi giai đoạn đã chứng minh hiệu suất immaculate, cùng được thực hiện với toàn bộ sản phẩm và các điểm vấn đề có được bắt nguồn từ phương pháp trước khi họ ẩn mình và trở thành “âm thanh nhưng không thể đo lường”.

 

 

Kết quả là một cái gì đó không bao giờ trước khi nghe nói trong âm thanh cao cấp: bộ khuếch đại và chuyển đổi có tín hiệu đầu ra không thể được phân biệt, bằng tai, từ tín hiệu đầu vào. Vậy âm thanh đó như thế nào? Trong một vài từ: tự nhiên, nhanh nhẹn, giàu có và say mê âm nhạc. ”

 

Không phải tất cả mọi thứ từ âm thanh trên đều hợp lý và một số hoạt động trái ngược với sự khôn ngoan hiện hành và minh chứng: “Tất cả các mạch đơn giản đều thay đổi tín hiệu một cách rõ ràng, vì vậy người ta phải hiểu thấu những tín hiệu phức tạp hơn. Đó không phải là cách khác?

 

 

 

Tiếp theo: “Khi các biện pháp mạch thực tế như dự đoán, tôi lắng nghe tìm kiếm các nguồn màu bất ngờ. “Tôi tự hỏi làm thế nào có thể” colouration “mà là một thuật ngữ chủ quan, được đưa vào toán học đó là khách quan, chính xác (không xấp xỉ trong bất kỳ cách nào) theo định nghĩa?

 

“Tôi chắc chắn phải có một số ý nghĩa ẩn trong ở trên mặc dù tại thời điểm này tôi không nhận ra nó – có lẽ các bài kiểm tra nghe và bình luận của nhà sản xuất sẽ tiết lộ rõ ​​ràng?”

 

 

 

The Groningen Mola Mola, founded in 2012, is the result of the collaboration between Bruno Putzeys and Jan-Peter Van Amerongen and their desire to offer electronics with an extremely advanced technology level. Together they have put their shoulders under the construction of a series of high-end products where the enthusiast snaps his fingers. Complete pre- and final amplifiers of the best quality imaginable. The electronics are made in the Netherlands and designed by Bruno Putzeys, one of the most talented technicians in the world. The build quality is absolutely perfect and the line of products is really excellent. But more importantly, the transparency and musicality of this electronics brings you in direct contact with the music. Mola Mola therefore embodies the idea that if you remove everything that does not have to do with music, all that remains is the music.

 

 

“Mola-Mola embodies the idea that once you’ve removed everything that isn’t the music, what remains is the music.

 

This is radical. Today’s high-end audio has become all about mixing circuit topologies and parts to make a sonic blend that the designer thinks “sounds about right”.  You’d almost forget that getting closer to the sound as crafted by the artist really means keeping the replay system from changing it.

 

 

 

Turning this simple insight into hardware is probably the toughest way to do audio. All simple circuits change the signal audibly, so one has to get to grips with more complicated ones that don’t. I analyse every sub-circuit mathematically and look for ways to eliminate every error term. When the practical circuit measures as predicted, I listen to search for unexpected sources of colouration. These are then included into the maths and the whole process repeats.

 

After every stage has proven immaculate performance, the same is done with the whole product and so problem spots get methodically rooted out before they hide themselves and become “audible but not measurable”.

 

 

The result is something never before heard of in high end audio: amplifiers and converters whose output signal cannot be distinguished, by ear, from the input signal. So what does that sound like? In a few words: natural, nimble, rich and musically enthralling.”

 

Not everything from the above sounds logical and some of it runs contrary to the prevailing and proved wisdom: “All simple circuits change the signal audibly, so one has to get to grips with more complicated ones that don’t. Isn`t it the other way around?

 

 

 

Next: “When the practical circuit measures as predicted, I listen to search for unexpected sources of colouration. These are then included into the maths and the whole process repeats.“ I do wonder how can “colouration” which is a subjective term, be included into math which is objective, exact (not approximated in any way) by definition?

 

“I am sure there must be some hidden meaning in the above although at the moment I fail to recognise it – perhaps the listening tests and the manufacturer`s comment will reveal the obvious?”

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last