PROAC

Ngay cả trong lịch sử ngắn hạn của độ trung thực cao cấp, ít công ty đã kéo dài khóa học. Thậm chí ít hơn đã liên tục phát triển và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đã giành được sự ca ngợi quốc tế. ProAc là một công ty như vậy.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

PROAC

 

web: https://www.proac-loudspeakers.com/

video: https://www.youtube.com/watch?v=NfHQ2-k9CLY

catalog: https://www.audioreference.it/catalogs/proac_Catalogo%202012%20(inglese).pdf

https://www.youtube.com/watch?v=NfHQ2-k9CLY

Phạm vi ProAc là, như họ nói, tiền nào của nấy. Chúng tôi không sản xuất loa giá rẻ và chắc chắn không tạo ra âm thanh rẻ tiền. Hạnh phúc, hàng ngàn audiophiles trên toàn thế giới đồng ý với triết lý của chúng tôi.

 

Mỗi loa ProAc đều được chế tác bằng tay, với các kỹ thuật viên của chúng tôi chịu trách nhiệm riêng về việc xây dựng và thử nghiệm từng thiết bị, từ các mô hình phản hồi hàng đầu tới Tablette nhỏ gọn. Xây dựng chất lượng một mình là vượt trội, mỗi tủ được xây dựng tỉ mỉ, giảm xóc và hoàn thành trong veneer gỗ thật.

 

Chỉ có các thành phần tốt nhất được sử dụng trong loa ProAc, với mỗi mô hình mới phản ánh các cạnh hàng đầu của công nghệ âm thanh. Thật vậy, nhiều mô hình hiện nay kết hợp các ổ đĩa chuyên dụng bằng cách sử dụng các cụm rổ, nón và nam châm của chính chúng ta. Hiệu suất đơn vị ổ đĩa được tinh chỉnh thông qua các mạng crossover đắt tiền và tinh vi.

 

Nhưng tất cả các tủ và linh kiện tốt nhất trên thế giới đều dư thừa mà không có thiết kế lấy cảm hứng. Và trong một phần tư thế kỷ Stewart Tyler, Chủ tịch và Nhà thiết kế trưởng đã chịu trách nhiệm đưa tất cả lại với nhau và tạo ra hiệu suất. Một mình ông quyết định kích thước và cấu hình tủ, bố trí đơn vị ổ đĩa và thiết kế chéo và tất cả các yếu tố khác kết hợp để tạo ra một số âm thanh được nuôi nhất hiện có trong âm thanh hiện đại.

 

Loa ProAc có sẵn thông qua một mạng lưới các đại lý khai ngộ, những người sẽ hài lòng không chỉ để đưa mô hình của chúng tôi thông qua các bước của họ, mà còn cung cấp cho tư vấn thông tin về các thiết bị hợp tác. Khi bạn nghĩ rằng bạn đã nghe tốt nhất, sau đó đi và nghe ProAc.

 

The ProAc range is, as they say, reassuringly expensive. We do not make cheap loudspeakers and certainly do not produce cheap sounds. Happily, many thousands of audiophiles worldwide agree with our philosophy.

 

Every ProAc loudspeaker is hand-crafted, with our technicians individually responsible for the building and testing of each unit, from the flagship Response models to the diminutive Tablette. Build quality alone is unsurpassed, each cabinet being meticulously constructed, damped and finished in real wood veneer.

 

Only the very finest components are used in ProAc loudspeakers, with each new model reflecting the very leading edge of audio technology. Indeed many models now incorporate dedicated driveunits using our own basket, cone and magnet assemblies. Drive unit performance is fine-tuned through expensive and sophisticated crossover networks .

 

But all the finest cabinets and components in the world are redundant without inspired design. And for a quarter of a century Stewart Tyler, Chairman and Chief Designer has been responsible for putting it all together and producing the performance. He alone decides the cabinet size and configuration, drive unit layout and crossover design and all the other factors which combine to produce some of the most cultured sounds available in modern audio.

 

ProAc loudspeakers are available through a network of enlightened dealers who will be pleased not only to put our models through their paces, but to give informed advice on partnering equipment. When you think you’ve heard the best, then go and hear ProAc.

 

 

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last