PURE POWER

Ở đây tại PurePower, họ tin rằng âm thanh và hình ảnh đến từ hệ thống của bạn phải là những âm thanh được giới thiệu một cách có chủ đích – không phải những thứ đến vô tình từ tiện ích của bạn hoặc thông qua hệ thống dây điện của nhà bạn. Họ tin rằng âm nhạc không nên đột ngột dừng lại hoặc màn hình nhấp nháy và mờ hoặc hoạt động ghi không thành công khi nguồn điện có sag tạm thời hoặc mất điện ngắn.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

Link web: https://www.purepoweraps.com/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=EufZeFnTGx0

Catalogue: https://www.purepoweraps.com/pdf/PurePowerPlusUSPrices.pdf

Pure Power In> Âm thanh tinh khiết

 

PurePower ™ APS cung cấp năng lượng tinh khiết được tái tạo hoàn toàn bất kể những vấn đề tồn tại trong nguồn cung cấp tiện ích của bạn. Điều này được thực hiện thông qua công nghệ chuyển đổi kép của chúng tôi. Họ chuyển đổi sức mạnh đến để tạo ra dòng DC sạch, sau đó tạo lại một dạng sóng AC 60 Hz, 120 volt từ DC. Không có đột biến, sags, dâng hoặc rối loạn quyền lực khác có thể được truyền qua từ đầu vào đến đầu ra.

 

Thông số điện áp chính xác

ngăn chặn giảm hiện tại.

 

Một số sản phẩm được thiết kế để làm sạch hoặc lọc nguồn có thể giảm dòng điện cho bộ khuếch đại của bạn. PurePower ™ APS duy trì công suất 120 volt +/- 3% với hiệu suất năng lượng lên tới 92% và hệ số công suất lớn hơn .95. Tất cả các mẫu APS của chúng tôi có thể cung cấp công suất định mức đầy đủ của chúng ngay cả trong thời gian ngắn hoặc trễ điện. Trong thực tế, chúng cung cấp năng lượng đầy đủ liên tục ngay cả khi bạn đang nhận được khoảng thời gian kéo dài tới 80 volt tại ổ cắm trên tường.

 

 

 

Pure Power Continuity

 

Ngoài sức mạnh thuần túy, PurePower ™ APS còn cung cấp cho bạn một thứ độc đáo trong bộ tái tạo nguồn âm thanh – bảo vệ chống mất điện. PurePower ™ APS duy trì công suất đầu ra đầy đủ ngay cả khi mất điện hoàn toàn. Tất cả các mẫu PurePower ™ cung cấp cho bạn sức mạnh tinh khiết liên tục với công suất và chất lượng đầy đủ từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào mức tiêu thụ của bạn. Với tùy chọn thêm tối đa bốn Gói PowerPower ™, bạn có thể có một vài giờ đầy đủ sức mạnh trong khi hàng xóm của bạn đang ở trong bóng tối.

 

Bảo hành

 

Chương trình bảo hành giới hạn 2 năm của họ có thể là tốt nhất trong kinh doanh. Nếu bạn gặp khó khăn với PurePower ™ APS của bạn mà không thể được giải quyết bằng cách hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại của chúng tôi, RMA sẽ được phát hành và xe bán tải chuyển phát nhanh sẽ được đưa ra. Trả lại PurePower bằng thùng carton ban đầu hoặc cho họ biết nếu bạn cần một hộp và bao bì. Bất kỳ tài liệu và phương thức gửi yêu cầu nào cho lô hàng sẽ được gửi qua FAX hoặc Email cho chuyến khứ hồi. Đơn vị của bạn sẽ được sửa chữa bởi kỹ thuật viên dịch vụ của họ hoặc thay thế khi thích hợp.

 

 

 

 

Pure Power In > Pure Sound Out

 

The PurePower™ APS  provides truly regenerated pure power regardless of what problems exist in your utility supply. This is accomplished through our double conversion technology. They convert the incoming power to produce a clean DC current, then recreate a 60 Hz, 120 volt AC wave form from the DC. No spikes, sags, surges or other power disturbances can be passed through from input to output.

 

Accurate voltage specs

prevent current reduction.

 

Some products designed to clean or filter the power can reduce the current to your amplifier. The PurePower™ APS maintains a 120 volt output +/- 3% with up to 92% energy efficiency and a power factor of more than .95. All of our APS models can deliver their full rated wattage even during short or long duration power sags. In fact, they deliver continuous full power even if you’re getting extended periods of as low as 80 volts at the wall outlet.

 

 

 

Pure Power Continuity

 

In addition to pure power, the PurePower™ APS provides you with something unique in audio power regenerators – protection against power outage. The PurePower™ APS maintains full wattage output even when the power fails completely. All PurePower™ models give you continued pure power at full output and quality from minutes to hours, depending on your consumption. With the option of adding up to four PurePower™ Power Packs, you can have several hours of full power while your neighbors are in the dark.

 

Warranty Protection

 

Their 2 year limited warranty program is possibly the best in the business. If you are having difficulties with your PurePower™ APS that cannot be resolved by our online or telephone support, an RMA will be issued and a courier pickup will be on its way. Return the PurePower using the original carton or let them know if you need a box and packing. Any required documentation and waybills for the shipment will be sent via FAX or Email for the return trip. Your unit will be repaired by their service technicians or replaced when appropriate.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last