ROGERS

Rogers: “Lắng nghe hơi ấm, cảm nhận sự chính xác, sinh ra từ khởi động”

Rogers là một thương hiệu của Anh Rogers International Ltd, một công ty con của Wo Kee Hong Holdings Ltd, một công ty có trụ sở tại Hồng Kông sản xuất nhiều sản phẩm điện tử âm thanh. Là một công ty chuyên sản xuất một loạt các sản phẩm hi-fi, chẳng hạn như bộ khuếch đại, máy thu, thiết bị âm thanh xe hơi và TV LCD, nhưng được biết đến nhiều nhất với sản phẩm Loa phóng thanh.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

Link web: https://rogershighfidelity.com

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=gw4iC6fh7Eg

Lịch sử

Rogers được thành lập bởi Jim Rogers vào năm 1947. Trong hơn 20 năm, Roger Gibboni đã lãnh đạo các đội ngũ kỹ thuật và sản xuất hiệu quả cao mang lại kết quả. Roger đã dành sự nghiệp chuyên môn của mình thiết kế và sản xuất các thiết bị truyền thông và thiết bị ra-đa công nghệ cao cho Bộ Quốc phòng, NASA và một số cơ quan khác với các yêu cầu kỹ thuật và truyền thông đòi hỏi khắt khe. Roger mang đến kỹ thuật chất lượng cao và chuyên môn sản xuất này cho thị trường âm thanh gia đình khi ông thành lập Rogers High Fidelity vào năm 2009.

 

Một ví dụ đầu tiên là Rogers Theatrical Horn Loudspeaker. Đầu những năm 1970, Rogers được BBC ủy quyền sản xuất LS3 / 5A. Khoảng 50.000 đôi đã được xây dựng trên toàn thế giới cho đến nay. Trong khi đó, các màn hình phòng thu LS 5/8 và LS 5/9 được sản xuất theo giấy phép của BBC và đã được sử dụng trong các phòng thu trên toàn thế giới.

 

Năm 1975, Michael O’Brien làm chủ tịch và Brian Pook làm luật sư mua Rogers từ người nhận. Để làm điều này, Michael O’Brien đã mua một công ty thương mại có tên là Swisstone. Swisstone, kinh doanh như Rogers, với 6 cựu nhân viên giữ lại giấy phép BBC cho LS3 / 5A và bắt đầu sản xuất. Sau đó vào năm 1978 Rogers (thực sự là Swisstone vì Rogers giờ không phải là một công ty mà là tên giao dịch) dưới sự chỉ đạo của Michael O’Brien và Brian Pook mua Chartwell từ người nhận chính thức.

 

Năm 1993, thương hiệu đã được bán cho các chủ sở hữu mới của Trung Quốc Wo Kee Hong Holdings, người đã phát triển thương hiệu Rogers bao gồm loa âm thanh vòm, thiết bị âm thanh xe hơi, máy thu âm Dolby Digital và màn hình TV plasma và LCD. Mặc dù Wo Kee Hong sở hữu các quyền đối với cái tên, nhưng nó đã giữ lại Swisstone là nhà nghiên cứu và thiết kế duy nhất của các loa Rogers, do đó bảo tồn nguồn gốc của thương hiệu Anh trong một thời gian.  Năm 1998 là kết quả của một sự suy giảm mạnh mẽ trong xuất khẩu châu Á của mình, công ty đóng cửa cuối cùng của các trang web sản xuất của Anh, và chuyển tất cả sản xuất sang châu Á, nơi nó đã cư trú kể từ đó.

 

Các sản phẩm

 

Các phiên bản của Rogers LS3 / 5A được trưng bày tại một cửa hàng cũ

LS3 / 5A Vào đầu những năm 1970, BBC cần một loa màn hình nhỏ để sử dụng trong các khu vực hạn chế bên ngoài xe tải phát sóng trong quá trình ghi địa điểm. Cuối cùng, họ đã ủy nhiệm Bộ phận nghiên cứu của họ phát triển một loa nhỏ gọn và một loa thử nghiệm được phát triển trong quá trình làm việc sơ bộ trên thang đo âm thanh cung cấp cơ sở cho LS3 / 5A. [5] Kết quả sau đó được cấp phép cho các công ty phát thanh thương mại cho sản xuất. Ngoài Rogers, các nhà sản xuất khác được BBC cấp phép sản xuất LS3 / 5a bao gồm Chartwell, Audiomaster, Spendor và Harbeth. LS3 / 5A là loa thành công nhất của Rogers, và cho đến nay 50.000 cặp đã được xây dựng trên toàn thế giới.

 

Các sản phẩm hi-fi khác Trong những năm 1980, Rogers chế tạo bộ khuếch đại A75 và A100 và bộ dò sóng T100 FM. Rogers cũng sản xuất một cặp loa siêu trầm hoạt động, được gọi là LS3 / 5B, được thiết kế đặc biệt cho LS3 / 5As. Các loa siêu trầm đã được bán hoàn chỉnh với crossover điện tử của riêng mình, sử dụng cùng một khung như bộ khuếch đại A75 / A100.

 

LS 5/8 và 5/9 Những loa này được sản xuất bởi Rogers theo giấy phép do BBC cấp, và đã được cài đặt ở nhiều hãng thu âm.

 

“JR149” Jim Rogers, người thành lập J R Loudspeakers Ltd sau sự sụp đổ của Rogers Audio, phát hành JR149 vào năm 1977 sử dụng cùng một đơn vị truyền động như LS3 / 5A trong một tủ nhôm hình trụ. Một đánh giá của JR149 trong tháng năm 1977 Hi-Fi Tin tức và ghi nhận xét thấy rằng “chất lượng chung là rất so sánh” với LS3 / 5A. [6]

 

LS33 ‘Loa cuối cùng và thường bị bỏ qua được sản xuất bởi Rogers ở Anh với chất lượng xây dựng dựa trên DNA của các mẫu trước đó, thể hiện âm nhạc cực kỳ ấn tượng, âm thanh và chất lượng giám sát lâm sàng đã giành được Rogers nhiều người theo dõi trong những thập kỷ trước .

 

 

 

 

HEAR THE WARMTH, SEE THE PRECISION, BORN FROM AEROSPACE

 

History

Rogers was founded by Jim Rogers in 1947. For more than 20 years, Roger Gibboni has led highly effective engineering and manufacturing teams that deliver results. Roger has spent his professional career designing and manufacturing high tech communications and radar equipment for the Department of Defense, NASA and several other agencies with demanding communications and engineering requirements. Roger brings this high quality engineering and manufacturing expertise to the home audio market when he founded Rogers High Fidelity in 2009.

 

An early example was the Rogers Theatrical Horn Loudspeaker. In the early 1970s, Rogers was commissioned by the BBC to produce the LS3/5A. Some 50,000 pairs have been built worldwide to date. Meanwhile, LS 5/8 and LS 5/9 studio monitors were manufactured under licence from the BBC, and have been used in recording studios worldwide.

 

In 1975 Michael O’Brien as chairman and Brian Pook as M.D. buy Rogers from the receiver. To do this Michael O’Brien bought an off the shelf trading company called Swisstone. Swisstone, trading as Rogers, with 6 former employees retain the BBC licence for the LS3/5A and start manufacturing. Later in 1978 Rogers (actually Swisstone because Rogers now wasn’t a company but a trading name) under Michael O’Brien and Brian Pook buy Chartwell from the official receiver.

 

In 1993 the brand was sold off to its new Chinese owners Wo Kee Hong Holdings, who had since developed the Rogers brand to include surround sound speakers, car audio equipment, Dolby Digital receivers and plasma and LCD TV screens. Although Wo Kee Hong owns the rights to the name, it had retained Swisstone as the sole researcher and designers of the Rogers speakers, therefore preserving the brand’s British origins for a while. In 1998 as a result of a dramatic downturn in its Asian exports, the company closed the last of its UK manufacturing sites, and moved all production to Asia, where it has resided since.

 

Products

 

Versions of the Rogers LS3/5A on display in a second-hand shop

LS3/5A In the early 1970s, the BBC was in need of a small monitor speaker for use in restricted areas outside broadcast vans during location recording. To that end, they commissioned their Research Department to develop such a compact speaker, and an experimental loudspeaker developed during preliminary work on acoustic scaling provided the basis for the LS3/5A.[5] The outcome was then licensed to commercial speaker companies for production. Aside from Rogers, other manufacturers licensed by the BBC to produce the LS3/5a included Chartwell, Audiomaster, Spendor, and Harbeth. The LS3/5A was Rogers’ most successful loudspeaker, and to date 50,000 pairs have been built worldwide.

 

Other hi-fi products During the 1980s, Rogers made the A75 and A100 amplifiers and the T100 FM tuner. Rogers also produced a pair of active subwoofers, called LS3/5B, which were designed specifically for the LS3/5As. The subwoofers were sold complete with their own electronic crossover, which used the same chassis as the A75/A100 amplifiers.

 

LS 5/8 and 5/9 These studio speakers are were manufactured by Rogers under licenses granted by the BBC, and has been installed in many recording studios.

 

“JR149” Jim Rogers, who set up J R Loudspeakers Ltd after the collapse of Rogers Audio, released the JR149 in 1977 using the same drive units as the LS3/5A in a cylindrical aluminium cabinet. A review of the JR149 in the May 1977 Hi-Fi News and Record Review found that the “general quality was very comparable” to the LS3/5A.[6]

 

LS33′ The final, and often overlooked, speakers to be manufactured by Rogers in the UK with qualities that build upon the DNA of previous models, displaying hugely impressive musicality, soundstaging and the clinical monitor quality that rightly won Rogers many followers in the previous decades.

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last