TDK

Tập đoàn TDK (TDK 株式会社 TDK Kabushiki-gaisha), trước đây là Công ty Điện tử TDK, là một công ty điện tử đa quốc gia của Nhật Bản chuyên sản xuất vật liệu điện tử, linh kiện điện tử và phương tiện lưu trữ và lưu trữ dữ liệu. Phương châm của nó là “Đóng góp cho văn hóa và công nghiệp thông qua sự sáng tạo”. “TDK” là chủ nghĩa ban đầu của tên tiếng Nhật ban đầu của công ty: Tokyo Denkikagaku Kōgyō (Tokyo Electronics and Chemicals). Công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo và là một thành phần của chỉ số Nikkei 225 và TOPIX.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

TDK

 

web: https://www.global.tdk.com/corp/en/index.htm

https://www.youtube.com/watch?v=Y1t2lYpe-SQ

Lịch sử

TDK được thành lập tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 7 tháng 12 năm 1935 để sản xuất ferrite vật liệu từ tính sắt, được phát minh gần đây bởi Yogoro Kato và Takeshi Takei. Năm 1952 và 1957, họ bắt đầu sản xuất băng từ, với băng cassette nhỏ gọn sau năm 1966; nó là cho những công ty được ghi nhận rộng rãi nhất. TDK sử dụng để sản xuất một danh mục đầu tư rộng rãi của phương tiện truyền thông từ và quang học, bao gồm một số định dạng của băng video và đĩa CD-R trống và đĩa DVD ghi cho đến khi doanh nghiệp ghi âm đã được bán cho Imation trong năm 2007.

Các hoạt động tại Mỹ bắt đầu vào năm 1965 với văn phòng thành phố New York và các hoạt động ở châu Âu bắt đầu vào năm 1970 với một văn phòng ở Frankfurt, Tây Đức.

Trong thập niên 1990 của TDK Mass Storage Division bao gồm không chổi than DC động cơ trục chính, magnetoresistance (MR) người đứng đầu, và đầu màng mỏng.

Từ năm 1997, TDK đã dần dần rút khỏi sản xuất băng cassette nhỏ gọn. Đầu tiên với MA-X và AR (“Acoustic Response”), sau đó là dòng AD (“Acoustic Dynamic”) và SA-X vào năm 2001 và 2002, sau đó là dòng MA (“Metal Alloy”) vào năm 2004. SA (“Super Avilyn”) và D (“Năng động”) dòng đã được rút vào năm 2012 dưới quyền sở hữu Imation. Các xu hướng của ngành công nghiệp cho thấy công ty chuyển sang các hình thức truyền thông mới; Năm 2004, TDK là nhà sản xuất phương tiện truyền thông đầu tiên tham gia vào các công ty phát triển công nghệ sau công nghệ BD-DVD.TDK đã điều hành một bộ phận bán dẫn ở California trong khoảng một thập kỷ, nhưng đã bỏ nó vào năm 2005.

Kể từ tháng 6 năm 2006, Takehiro Kamigama là chủ tịch, đã được đề cử bởi người tiền nhiệm của mình, Hajime Sawabe, hiện đang là chủ tịch.

Cuối năm 2007, Imation đã mua lại công ty thu âm TDK, bao gồm phương tiện flash, phương tiện quang học, băng từ và phụ kiện, với giá 300 triệu đô. Điều này cũng bao gồm giấy phép sử dụng thương hiệu “TDK Life on Record” trên lưu trữ dữ liệu và sản phẩm âm thanh cho 25 năm. Vào tháng 9 năm 2015, Imation thông báo rằng họ đã đồng ý từ bỏ giấy phép này và sẽ ngừng bán sản phẩm mang thương hiệu TDK vào cuối năm nay.

 

 

History

TDK was founded in Tokyo, Japan, on 7 December 1935 to manufacture the iron-based magnetic material ferrite, which had been recently invented by Yogoro Kato and Takeshi Takei. In 1952 and 1957 they began production of magnetic tapes, with compact cassette tapes following in 1966; it is for these that the company is most widely noted. TDK used to manufacture an extensive portfolio of magnetic and optical media, including several formats of videotape and blank CD-R and recordable DVD discs until the recording business was sold to Imation in 2007.

Operations in the USA began in 1965 with a New York City office, and European operations began in 1970 with an office in Frankfurt, West Germany.

In the 1990s TDK’s Mass Storage Division included brushless DC spindle motors, magnetoresistance (MR) heads, and thin-film heads.

Since 1997 TDK has gradually withdrawn from the production of compact cassettes. First with the MA-X and AR (“Acoustic Response”), then the AD (“Acoustic Dynamic”) and SA-X line in 2001 and 2002 respectively, then the MA (“Metal Alloy”) line in 2004. The SA (“Super Avilyn”) and D (“Dynamic”) lines were withdrawn in 2012 under Imation ownership. Industry trends see the company moving into new forms of media; in 2004 TDK was the first media manufacturer to join the companies developing BD post-DVD technology.TDK operated a semiconductor division in California for about a decade, but divested it in 2005.

Since June 2006, Takehiro Kamigama has been president, having been nominated by his predecessor, Hajime Sawabe, who currently serves as chairman.

In late 2007, Imation acquired TDK’s recording business, including flash media, optical media, magnetic tape, and accessories, for $300 million.This also included a license to use the “TDK Life on Record” brand on data storage and audio products for 25 years. In September 2015, Imation announced that it had agreed to relinquish this license and would cease selling TDK-branded products by the end of the year.

 

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last