TRANSPARENT

Transparent History
Since its founding in 1980, Transparent Audio has been in a continual state of refinement, seeking not only to make our well-known products better and better with each generation, but also to create entirely new products that serve the needs of our customers.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

Transparent History
Since its founding in 1980, Transparent Audio has been in a continual state of refinement, seeking not only to make our well-known products better and better with each generation, but also to create entirely new products that serve the needs of our customers.

 • 1980
 • Karen Sumner, Jack Sumner, and Carl Smith form Transparent Audio to provide a high quality experience for home audio enthusiasts. Their first products are Electrocompaniet power amplifiers imported from Norway, and the iconoclastic American turntable — the Well Tempered Turntable — built by Transparent.
 • 1985
 • Transparent begins to distribute and manufacture MIT cables.
 • 1993
 • Transparent begins to design, distribute, and manufacture Transparent Cables starting with a complete audio cable line up with the Ultra Series as the flagship product
 • 1994
 • Transparent introduces first digital and video cables
 • 1994
 • First Transparent PowerBank power conditioners introduced
 • 1995
 • First Transparent power cords introduced
 • 1995
 • Transparent Reference cables introduced — an industry standard for almost 20 years
 • 1996 –
 • 1997Research on Reference XL Interconnect and Speaker Cable
 • 1997
 • Introduction of Reference XL interconnects and speaker cables — first cables to be custom calibrated to system components
 • 1997
 • XL Technology applied to entire audio cable range
 • 1998
 • New Transparent facility includes extensive warehouse space, a lab for special projects and custom termination, and a state of the art music and film studio for evaluating all audio-video and power products
 • 1998
 • First high performance inwall speaker cables with add-on Brick modules introduced
 • 1998 –
 • 2000Research by the Transparent design team in the music and film studio leads to the development of OPUS MM
 • 1998
 • First PowerIsolator power conditioner shuts the door on noise
 • 1998
 • Upgrade Program introduced
 • 1999
 • PowerIsolator XL introduced
 • 2000
 • Expansion of product offerings designed for custom installation: more video cables, in-wall speaker cables, and speaker cable brick networks introduced
 • 2000
 • Introduction of OPUS MM Speaker Cable
 • 2001
 • OPUS MM Interconnects introduced
 • 2001
 • New power cords make big advances with MM technology
 • 2002
 • MM Technology applied to the full range of audio cables
 • 2002
 • Plus Series Audio Cables added to upgrade program
 • 2002
 • Introduction of Transparent’s fail-safe surge protection technology to entire power conditioner line-up.
 • 2002
 • PowerIsolator Technology applied to entire power conditioner line-up.
 • 2003
 • Reference MM introduced — OPUS MM performance at far more affordable pricing.
 • 2003 –
 • 2007Research for MM2 Technology

.

 • 2004
 • First digital video cable introduced — Premium DVI — capable of long distance runs up to 70 feet
 • 2005
 • First Transparent HDMI cables introduced to carry signals accurately at lengths greater than 10 feet.
 • 2005
 • Expansion of audio, video, and power conditioning product offerings for whole house music and video systems
 • 2005
 • Power cords added to Upgrade Program
 • 2005
 • PowerIsolator MM introduced, bringing significant advances in resonance control and the elimination of power factor distortion.
 • 2006
 • Addition of Falmouth music and film studio — incorporating many advances in listening room design. Discoveries made here inspire the final development of MM2 Technology.
 • 2007
 • Whole House MusicLink interconnects with networks introduced that are easily terminated in the field.
 • 2007
 • PowerWave series launched — exciting industrial design with many advances in power conditioning and source protection.
 • 2008
 • First inwall PowerBank introduced
 • 2008
 • Saco studio upgraded with new RPG acoustic technology to keep pace with performance of new Falmouth studio
 • 2008
 • Introduction of MM2 Technology throughout audio product line up

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last