VOXATIV

Voxativ đến từ Berlin, Đức là nhà sản xuất trình điều khiển toàn dải cao cấp và cũng là các loa thủ công sử dụng kỹ thuật hoàn thiện tương tự như được sử dụng bởi các nhà sản xuất đàn piano nổi tiếng trên toàn thế giới. Sức mạnh tổng hợp của công nghệ cao và đã có 125 năm kinh nghiệm trong việc tạo ra cây đàn piano lên đến đỉnh điểm trong một loạt loa tuyệt vời. Voxativ cũng sản xuất các thiết bị điện tử ống có chất lượng cao nhất.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

Link web:  https://voxativ.berlin/

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=GLKgmL_t_Pg

 

 

Holger Adler, nhà thiết kế và là trí tuệ  đằng sau Voxativ, đã bắt đầu thử nghiệm với những người mở rộng trong những năm 1980. Sau khi hoàn thành các nghiên cứu kỹ thuật của mình với bằng thạc sĩ, ông đã làm việc cho phần động cơ diesel Mercedes Benz của Daimler nơi ông phát triển các thiết bị điện tử động cơ, ECU và phần mềm. Ông có 14 bằng sáng chế về phương pháp đốt, phun và xử lý khí thải.

Để đọc về Voxativ là một chuyện, nhưng để chứng kiến ​​những gì công ty này làm … đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một số giải pháp trong âm thanh, có thể là ống, mở vách ngăn, mô-đun bass điều khiển lớp D, khuếch đại lớp A hoặc trình điều khiển toàn dải, chỉ cần được nghe để nhận thức đầy đủ đầu vào của chúng.

Đằng sau mỗi thương hiệu lớn / công ty / sản phẩm có những người còn sống và ông Holger Adler là người đàn ông đằng sau Voxativ. Thật an toàn khi nói rằng anh ấy thực sự là Voxativ và cũng là một trong những cá nhân có kỹ năng và tôn trọng trong thế giới âm thanh. Hình ảnh Nelson Pass, Bruno Putzeys, Thorsten Loesh, Łukasz Fikus hoặc Sven Boenicke. Ông Adler thuộc về nhóm này chính xác vì một số lý do. Rõ ràng anh ta phải có kiến ​​thức rất lớn, việc cung cấp Voxativ có đầy đủ các sản phẩm đặc biệt, nhưng tốt, đó là một sản phẩm nhất định. Phần lớn các nhà sản xuất đều phù hợp với các trình điều khiển được mua từ một trong nhiều nhà cung cấp và bán sản phẩm. Không có gì sai trong cách tiếp cận này. Nhưng ông Adler với đầu dò riêng của ông là ở phía đối diện của quang phổ trong khía cạnh này đặc biệt ông là thích hợp như một nhà sản xuất âm thanh có thể làm được.

Trong trường hợp của ông Adler, tất cả bắt đầu khá phổ biến, cụ thể là sở thích ở đâu đó trong những năm 80. Các nghi phạm thông thường của gent của chúng tôi sau đó là những người mở rộng cũ. Sau khi tốt nghiệp và lấy bằng thạc sĩ, ông bắt đầu làm việc trong phần động cơ diesel nổi tiếng trên toàn thế giới của Mercedes Benz bởi Daimler. Động cơ điện tử, ECU và phát triển phần mềm là những nhiệm vụ chính được đưa ra. Trong những năm 90, ông ngày càng trở thành những người lái xe toàn diện. Tại một số điểm, ông nhận ra rằng để có được với chủ đề như ông muốn, các thành phần này đã được thực hiện trong nhà và từ đầu. Ông Adler rõ ràng là một fan hâm mộ của khái niệm cũ này, nhưng trong quá khứ thử nghiệm ban đầu, ông nhận thấy rằng thực hiện các vật liệu mới lưới kết quả rất hứa hẹn. Đó là cách nó bắt đầu, nhu cầu ban đầu để đi theo con đường này đã đánh dấu Voxativ là một công ty nổi tiếng với các trình điều khiển tầm xa, được sản xuất trong nhà. Rõ ràng anh phải làm điều này đúng đắn để được thừa nhận theo cách như vậy trong thế giới âm thanh. Và nếu ai đó thắc mắc về tên của nhà sản xuất này, có lẽ nó không rõ ràng, nhưng rất đơn giản. Trong tiếng Latin, vox là viết tắt của giọng nói, trong khi vokativ – trường hợp thứ 6 của ngôn ngữ này – có nghĩa là một cuộc gọi. Do đó vox + vokativ = Voxativ, một giọng nói gọi. Âm thanh nhẹ nhàng và dễ chịu, phải không?

 

 

Holger Adler, owner designer and mastermind behind Voxativ, began experimenting with widebanders in the 1980s. After finishing his engineering studies with a master’s degree, he worked for Daimler’s Mercedes Benz diesel section where he developed engine electronics, ECUs and software. He holds 14 patents on diesel combustion, injection and exhaust treatments.

To read about Voxativ is one thing, but to witness what this company does… that’s a completely different story. Some solutions in audio, be it tubes, open baffles, class D driven bass modules, class A amplification or full-range drivers, simply have to be heard in order to be fully aware of their input.

Behind every grand brand/company/product there are alive people and Mr Holger Adler is the man behind Voxativ. It’s safe to say that he actually is Voxativ and also one of very skilled and respected individuals in the audio world. Picture Nelson Pass, Bruno Putzeys, Thorsten Loesh, Łukasz Fikus or Sven Boenicke. Mr Adler belongs to this group exactly because of a number of reasons. He obviously has to have huge knowledge, Voxativ offering is full of peculiar, yet fine products, that’s a given. Vast majority of manufacturers fit drivers bought from one of many suppliers and sell the product. There’s nothing wrong in this approach. But Mr Adler with his own transducers is on the opposite side of the spectrum In this regard in particular he’s as niche as an audio manufacturer can be.

 

In Mr Adler’s case it all started rather typically, namely as a hobby somewhere in the 80s. The usual suspects of our gent back then were old widebanders. Past graduation and obtaining master’s degree, he started working in diesel engines’ section of worldwide famous Mercedes Benz by Daimler. Engine electronics, ECUs and software development were the main tasks given. In the 90s he was more and more into full-range drivers. At some point he realized that in order to get on with theme as he wanted, these components had to be made in-house and from scratch. Mr Adler obviously is a fan of this old concept, yet past initial tests he noticed that new materials’ implementation nets very promising results. That’s how it started, the initial need to follow this path marked Voxativ as a company known for luxurious, in-house made full-range drivers. He obviously had to do this right in order to be acknowledged in such way in the audio world. And if someone wonders about this manufacturer’s name, it’s perhaps not obvious, but very simple. In Latin, vox stands for voice, whereas vokativ – the 6th case of this language – means a call. Therefore vox + vokativ = Voxativ, a calling voice. Sounds soothing and pleasant, doesn’t it?

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last