ZELLATON

THE SPEAKER huyền thoại – ZELLATON đã đồng nghĩa với việc tái tạo âm nhạc thực thụ trong hơn 85 năm qua. Trên toàn thế giới, họ sử dụng màng xốp cứng độc đáo trong ba lớp, được sản xuất riêng lẻ trong công việc thủ công phức tạp nhất. Toàn bộ quy trình sản xuất có thể so sánh được với việc tạo ra một nhạc cụ chất lượng rất cao và quy trình tẻ nhạt của công cụ điều chỉnh hoàn hảo. Do đó, mỗi loa là một độc đáo tuyệt đối!

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ZELLATON

web: https://www.zellaton.de/de/

video: https://www.youtube.com/watch?v=vbA10aqEjiE

Loa ZELLATON với màng xốp cứng đa thành phần, chưa được trong tình trạng sùng bái tuyệt đối trong nhiều thập kỷ. Thông qua điều chỉnh đặc biệt phức tạp, họ đã chế tạo một loa rung động cực thấp, có thể hoạt động trong dải tần số âm thanh đặc biệt quan trọng từ 100 Hz đến 8000 Hz mà không có thành phần chuyển mạch – tức là phạm vi đầy đủ.

 

Một âm thanh tăng tốc vô song trên thị trường. Các tín hiệu âm nhạc sau gần như hoàn toàn tín hiệu đầu vào và đến nhanh hơn nhiều lần ở trạng thái ban đầu so với các loa khác.

 

Nhạc, đúng với bản nhạc gốc.

 

MỘT BẮT ĐẦU ERA MỚI

“Thiết bị tái tạo âm thanh với màng chắn cơ học, đặc trưng ở giữa màng và cứng, nằm ở khoảng cách một phần nhỏ của mố trụ của cô ấy, cấu trúc đàn hồi cứng, đàn hồi cao, được sử dụng trong độ dày Hundersteln của milimét trong một vài khu vực hạn chế chặt chẽ. ”

 

Đây là bằng sáng chế của Tiến sĩ Emil Podszus từ năm 1931. Đây là lần thứ tư trong một loạt các ứng dụng bằng sáng chế liên quan đến loa phóng thanh. Ban đầu anh đã cố gắng bù đắp cho những bất lợi của các khái niệm hiện có. Đồng thời ông đã làm việc trên những phát minh hoàn toàn mới. Ví dụ, vào năm 1932, ông đã phát triển một loa điện động lực với một vài màng hình nón được sắp xếp coaxially khác nhau, vẫn còn ngày nay được tìm thấy trên thị trường như một hình nón ù.

 

 

Một năm sau, anh cống hiến mình để cải thiện âm thanh của điện thoại với hệ thống loa.

 

Tuy nhiên, mối quan tâm quan trọng nhất vẫn là cải thiện màng tế bào. Ông đã sử dụng các loại vải cứng được ngâm trong sơn mài và nhựa, sau đó là các loại sơn và chất trám sơn mài khác nhau, và thử nghiệm với các cường độ màng khác nhau cho đến khi cuối cùng đưa ra giải pháp: bọt được củng cố trên nền tảng có kích thước khác nhau. dày vài trăm. Bằng cách thay đổi các lá ở mặt trước và mặt sau cũng như số lượng và loại chất độn, ông đã có thể tiếp tục tối ưu hóa sự dẫn truyền và suy giảm âm thanh cũng như độ cứng và độ cứng của màng. Bước tiếp theo đi đúng hướng là việc sử dụng các lá nhựa cho các hạt và định tâm, thông qua việc thiết kế các hình học, ông đã có thể cải thiện đáng kể phản ứng xung.

 

Một cột mốc quan trọng khác là Plurale của anh ấy: một vài loa được sắp xếp một cách chính xác với kích thước khác nhau trên mỗi kênh âm thanh nổi. Kết quả là, ông đã có thể làm giảm đáng kể đột quỵ của khung xe duy nhất và do đó biến dạng.

 

Đóng băng trên bánh là loa tần số cao mới được phát triển, ít nhất có phạm vi truyền lên tới 16.000 Hz – một cảm giác nhỏ.

 

Ngay từ đầu, mục tiêu của anh là xây dựng một Volkslautsprecher, vì vậy mọi người sẽ thưởng thức âm nhạc chất lượng cao. Nhưng tất nhiên, chi phí có giá của nó, vì vậy nó đã không thực sự đủ để tồn tại. Tuy nhiên, ông và con trai ông Kurt vui mừng với những đầu dò âm thanh đặc biệt này – vượt xa thời gian của họ – nhiều khách hàng tư nhân và công nghiệp, chẳng hạn như. Ví dụ, nhà soạn nhạc của hãng phim Klein + Hummel. Đây là cách mà thời đại của các loa có độ trung thực cao được giới thiệu – bởi Zellaton – được làm bằng tay bởi Dr. med. Emil Podszus và con trai. Cháu trai tham gia vào dòng này, cam kết truyền thống – để xây dựng loa phóng thanh trước thời đại của họ.

 

 

ZELLATON loudspeakers with multi-component rigid foam membranes, which have not been in absolute cult status for decades. Through particularly complex tuning, they have built an incredibly partial low-vibration loudspeaker, which can work in the particularly important acoustic frequency band from 100 Hz to 8000 Hz without a switch component – ie full range.

 

A speeding sound that is unparalleled on the market. The music signal follows almost completely the input signal and comes many times faster in the initial state than other speakers.

 

Musical, true to original music reproduction.

 

A NEW ERA BEGINS

“Sound reproducing device with mechanically damped membrane, characterized in that between the membrane and rigid, located at a distance of a fraction of a centimeter of her abutments fine, resilient structures of hard, highly elastic, used in a thickness of Hundersteln of millimeters in a few, closely limited zones. ”

 

This was a patent from Dr. Emil Podszus from 1931. It was the fourth in a series of patent applications related to loudspeakers. He initially tried to compensate for the disadvantages of existing concepts. At the same time he worked on completely new inventions. In 1932, for example, he developed an electrodynamic loudspeaker with several differently sized, coaxially arranged conical membranes – still today to be found on the market as a buzzing cone.

 

 

A year later, he devoted himself to improving the sound of telephones with a loudspeaker system.

 

However, the most important concern remained the improvement of the membrane. He used hardened fabrics soaked in lacquer and resin, later on different lacquer-bound fibers and fillers, and experimented with different membrane strengths until he finally came up with the solution: a foam solidified on a support with bubbles of different sizes – enclosed by walls a few hundredths thick. By varying the foils on the front and back as well as the quantity and type of fillers, he was able to further optimize the sound conduction and attenuation as well as the hardness and stiffness of the membrane. The next step in the right direction was the use of plastic foils for the bead and the centering, through the design of the geometry he was able to significantly improve the impulse response.

 

Another milestone was his Plurale: several, geometrically correctly arranged speakers of different sizes per stereo channel. As a result, he was able to significantly reduce the stroke of the single chassis and thus the distortions.

 

The icing on the cake was the newly developed high-frequency loudspeaker, which at least had a transmission range up to 16,000 Hz – a small sensation.

 

From the beginning it was his goal to build a Volkslautsprecher, so everyone would enjoy high-quality music playback. But of course, the cost had its price, so it was not really enough to survive. Nevertheless, he and his son Kurt delighted with these exceptional sound transducers – which were far ahead of their time – many private and industrial customers, such as. For example, the studio outfitter Klein + Hummel. This is how the era of high-fidelity speakers was introduced – by Zellaton – handmade by Dr. med. Emil Podszus and son. The grandson joins this line, committed to tradition – to build loudspeakers that are ahead of their time.

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last