ZODIAC PLATINUM

Antelope Audio đã  sở hơn 20 năm kinh nghiệm về thiết kế mạch âm thanh, chuyển đổi và analog analog kỹ thuật số. Chúng được dành riêng để giúp mọi người đạt được âm thanh độ nét cao cả trong phòng thu và môi trường gia đình.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ZODIAC PLATINUM  (sp của hãng Antelope)

ANTELOPE AUDIO

web:  https://en.antelopeaudio.com/

video: https://en.antelopeaudio.com/about/

catalog: https://en.antelopeaudio.com/wp-content/uploads/2016/06/AA_catalogue_v5_March_2016-preview4.pdf

About

20 năm của họ trong ngành công nghiệp đã đưa họ đến sự phát triển của thế hệ thứ 4 của họ về thuật toán quản lý jitter âm thanh tập trung (AFC), chịu trách nhiệm cho đồng hồ hoàn hảo của họ. Bạn có thể biết điều đó từ những chiếc đồng hồ chính tinh thể dựa trên tinh thể của Antelope, đồng hồ đó thậm chí còn là sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

 

ANTELOPE’S LEGACY

CHẤT LƯỢNG ÂM THANH

Tại Antelope Audio, họ nói rằng đồng hồ tốt nhất bằng âm thanh tốt nhất.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi thuật toán quản lý jitter 4 Gen âm thanh nổi bật (AFC) nổi tiếng của họ chịu trách nhiệm cho các sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp mà họ cung cấp.

 

FX miễn phí dựa trên phần cứng

Người chơi guitar chắc chắn sẽ yêu thích công cụ dựa trên FPGA mạnh mẽ của họ. Chúng bao gồm các reverb AuraVerb tuyệt đẹp, một số mô hình phần cứng EQ và máy nén hiện đại và cổ điển.

FX cổ điển của họ được phát triển với sự hợp tác với Overloud Audio Tools, một trong những nhà lãnh đạo trong phần mềm guitar.

 

H SUP TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Antelope gồm các kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ, DJ, lập trình viên, vì vậy không có câu hỏi nào chưa được trả lời.

Thêm vào tài liệu hỗ trợ toàn diện này trên trang web của họ và bạn có thể tìm ra những gì Antelope đại diện.

 

ANTELOPE LÀ LÃNH ĐẠO CỦA IGOR LEVIN,

TUYỆT VỜI TỐT NHẤT CHO TẠO KHAI THÁC PHÁP LÝ

Antelope được thành lập để ghi âm lên cấp độ tiếp theo, cung cấp công nghệ kỹ thuật số vượt qua mọi kỳ vọng. Antelope cho phép bạn khai thác sức mạnh của âm thanh kỹ thuật số mà không phải hy sinh sự ấm áp và đầy đủ thường được kết hợp với bánh răng tương tự.

 

Với Antelope, thật sự có thể có được cả hai thế giới tốt nhất.

 

 

Their 20 years in the industry brought them to the development of their 4th generation of Acoustically Focused Clocking (AFC) jitter management algorithm, responsible for their flawless clocking. You probably know it from Antelope’s signature crystal-based master clocks, that clock even their competitors products.

 

ANTELOPE’S LEGACY

SOUND QUALITY

At Antelope Audio they say that best clock equals best sound.

So, it’s no surprise their acclaimed 4th Gen Acoustically Focused Clocking (AFC) jitter management algorithm is responsible for the flawless clocking their professional audio products provide.

 

FREE HARDWARE-BASED FX

Guitar players will surely fall in love with their powerful FPGA-based engine. They include the stunning AuraVerb reverb, several modern and vintage hardware EQ and compressor models.

Their vintage FX were developed in a partnership with Overloud Audio Tools, one of the leaders in guitar software.

 

PROFESSIONAL SUPPORT

Antelope’s tech support crew is composed of sound engineers, musicians, DJ’s, programmers, so there is no question left unanswered.

Add to this the comprehensive support documentation featured on their website and you can figure out what Antelope stands for.

 

ANTELOPE IS THE BRAINCHILD OF IGOR LEVIN,

BEST KNOWN FOR CREATING THE LEGENDARY AARDSYNC

Antelope was founded to take audio recording to the next level, providing digital technology that transcends all expectations. Antelope allows you to harness the power of digital audio without sacrificing the warmth and fullness typically associated with analogue gear.

 

With Antelope, it’s truly possible to have the best of both worlds.

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last