MOON Neo 250 i: Thay đổi quan niệm về ampli công suất nhỏ