Grado ra mắt dòng tai nghe GH2 phiên bản đặc biệt, sử dụng vỏ gỗ quý