Audiolab 8300A Integrated Amplifier: thiết kế Hi-end với mức giá Hi-fi