Raidho XT: Đại diện tiêu biểu của loa hi-end cỡ nhỏ